Debatt

Høyre løftet psykisk helse i mars

DEBATT: Vi ser at pandemien har hatt kraftige utslag for den psykiske uhelsen blant barn og unge. Da må vi sette i gang nye tiltak, skriver Erlend Jordal.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skrevet av: Erlend Jordal, fraksjonsleder, utvalg oppvekst og utdanning, H

Den 24. mars tok Høyre initiativet til et forslag om et krafttak for psykisk helse blant byens barn og unge i oppvekstutvalget. Vi ser at pandemien har hatt kraftige utslag for den psykiske uhelsen blant barn og unge. Da må vi sette i gang nye tiltak. Vi må jobbe bedre sammen med staten. Og vi må tenke lavterskeltilbud – som kan gi gode felles opplevelser og mestring for ungene i byen vår.

I alderen 16 til 24 år oppgir hele 51 prosent at de har fått dårligere psykisk helse under pandemien. I aldersgruppen 25 til 34 år er andelen 47 prosent, kommer det fram i undersøkelsen til Helsedirektoratet. Det er alvorlige tall, som vil kreve mer langsiktig arbeid.

Videre sier Helsedirektoratet at de ser en økning i omfang og alvorlighetsgrad i psykisk uhelse hos barn og unge. De ser også indikasjoner på at flere av dem utsettes for vold, overgrep og negativ sosial kontroll. Med mange skoler på rødt nivå og fritidstilbud stengt ned som følge av den nye britiske virusvarianten er det grunn til å tro at dette er enda mer alvorlig nå.

Samtidig viser grupper som gir unge hjelp mot spiseforstyrrelser at antallet som melder om spiseforstyrrelser har økt med nesten 200 % på et år. Igjen ser vi alvorlige tall.

Som følge av Høyre sitt forslag som ble enstemmig støttet av de andre opposisjonspartiene, og etter hvert sydd sammen med forslag fra flertallspartiene. Og vedtatt enstemmig, er vi tidlig ute som kommune! Vi må være en av de første kommunene som nå løfter dette og setter i gang forberedelser for å kunne ta oss av våre om lag 16 000 barn og unge i grunnskolealder, og mange av dem som går på videregående skole også.

Statsråden varsler statlige midler og tiltak og vi er allerede i gang med å forberede hvordan vi kan bruke slike penger på gode tiltak i tråd med vårt forslag.

Hva kan vi gjøre med helsesykepleiere, ekstra sosiallærerressurser eller andre kommunale hjelpetiltak som er lavterskel for å nå ut til flere raskere? Kan vi gjøre noen fellesarrangementer som bygger mestring for eksempel gjennom idrett, kultur, opplevelser som skaper samhold og pågangsmot blant unger som føler at mye er svart rundt dem.

Dette var vårt forslag i Utvalg for oppvekst og utdanning som ble enstemmig vedtatt:

  1. Hvilke tiltak bør en sette i verk sammen med statlige virksomheter/organisasjoner for å avhjelpe den psykiske helsen som nå forverres blant barn og unge.
  2. Hvilke kommunale lavterskeltilbud bør en vurdere å forsterke i de kommende skoleårene for å forhindre en økning i psykisk uhelse blant barn og unge?
  3. Hvilke fellesaktiviteter som gir mestring og som forebygger psykiske utfordringer kan en gjennomføre i skole, barnehage eller andre kommunale tiltak?
  4. Andre utfordringer som administrasjonen oppfatter som konsekvenser for barn og unge i Stavanger kommune i kjølvannet av corona-pandemien og som bør motvirkes med tiltak.

Mer fra: Debatt