Debatt

Nå er det endelig fart i Lervig-utbyggingen

Prosjektet løfter Stavanger fram mot målet om å være Norges beste barneby.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) hadde aldri kjørt gravemaskin før markeringen torsdag formiddag.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Etter årevis med utsettelser under det tidligere flertallet i Stavanger, har Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene nå satt full fart i utbyggingen av Lervigskvartalet på Storhaug. På torsdag i forrige uke tok endelig ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) første spadetak i byggingen av lenge etterlengtet skole, barnehage, flerbrukshall og kontorer.

Slik skal Lervigkvartalet se ut i 2024. Her kommer nye skole, barnehage, butikk, kontorer og kommunedelsfunksjoner.

Arbeiderpartiet har gjennom flere år jobbet for å få fart på utbygging av Lervig-området. Bydelen er i stadig vekst med flere nye boliger under oppføring. Når barnefamiliene bosetter seg i bydelen, må vi møte dem med et godt oppvekstmiljø og gode tilbud.

Vi i Arbeiderpartiet vet at det er en utålmodighet fra bydelens innbyggere om å få på plass lenge lovede skoler og barnehager. Denne utålmodigheten deler vi. I dag er dagens skolekapasitet sprengt, og det har den vært i en årrekke. Elever fra 4. klasse på Nylund skole får for eksempel ikke dele skolelokaler med øvrige elever, men må oppholde seg på Brodds idrettsområde. Barnehagekapasiteten i bydelen har vært byens dårligste – og Storhaug er eneste bydel av en slik størrelse med bare én flerbrukshall.

Derfor var noe av det første vi tok tak i etter å ha fått byens tillit i valget, å gi kommunedirektøren klar instruks om å opprettholde maksfart i arbeidet for realisering av Lervigskvartalet. Det viktigste må komme først, og for oss har dette prosjektet vært viktig lenge. Derfor vedtok vi at hele området skulle bygges ut samtidig, og at det skulle kjøres parallelle prosesser i regulering og byggeprogram.

Den nye skolen skal tilrettelegges for teknologiske løsninger og bygges etter offensive miljø- og klimakrav.

Vi i Ap vet at det er en utålmodighet fra bydelens innbyggere.

Det skal skje mye i Lervig-området i årene framover. Lervigskvartalet skal bli en felles møteplass for Storhaug. Området skal romme både ny skole, flerbrukshall, barnehage og kontorer. Det blir et prosjekt som virkelig løfter Stavanger fram mot målet om å være Norges beste barneby, og er en del av en stor satsing på skolebygg i byen vår. Storhaug bydel har heller ikke kunnet tilby egen STOLT-avdeling for skoleelever. Det kommer nå.

Mot stemmene til Arbeiderpartiet plasserte Høyre og deres samarbeidspartier i forrige bystyreperiode en stor brannstasjon i området. Det øker viktigheten av at Lervig park får seg et realt ansiktsløft med et rikt mangfold av grøntareal og mangfoldige bruksområder. Parkens nærhet til sentrum vil også tiltrekke seg brukere fra andre bydeler og sørge for at familier, barn, unge og eldre får et sterkt ønsket område for utfoldelse i en av byens mest tettbygde bydeler.

Første fase av den nye parken sto ferdig høsten 2019. Nå settes det i gang med prosjektering av neste og siste fase av parken, basert på innspillene fra innbyggere og lokale beboere. Det ønskes mer grønt, flere lekeplasser og muligheter for bading. Det er innspill vi lytter til og ønsker å imøtekomme. Den endelige parken skal være ferdig i 2023, men underveis legger vi til rette for midlertidig bruk.

Vi takker for den tålmodighet innbyggerne på Storhaug har utvist i årene med utsettelser og nedprioriteringer under tidligere politiske flertall, og lover full framdrift også videre framover. Det fortjener innbyggerne, og ikke minst barna i bydelen!

Mer fra: Debatt