Debatt

Auglendstunnelen

Utsettes vi her i realiteten for et listig knep med mål om å lirke på plass Vegvesenets drøm om 6 felts motorveg mellom Sandnes og Stavanger?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Rogalands Avis tirsdag 20.04. forteller prosjektleder Kari Smådal Turøy at Auglendstunnelen nå utvides. Det reiser et intrikat spørsmål. Anlegg av kollektivfiler mellom Solasplitten og Skankeholen lå nemlig lenge inne som et prosjekt i Bypakka og betinget nettopp utvidelse tunnelen. «Byutviklingens lange linjer» argumenterte i flere avisinnlegg mot dette og karakteriserte prosjektet som et knep fra Vegvesenets side for å realisere sin gamle drøm om 6 felts motorvei mellom Stavanger og Sandnes. kollektivfelt, åpne også for tungtrafikk ville ha økt kapasiteten på vegen med ca 30%. Men prosjektet ble tatt ut av Bypakka, kort og godt forlatt, fordi det er svært kostbart og i utakt med omforent målsetting om nullvekst i privatbilbruk.

Derfor er det overraskende når Kari Smådal Turøy nå forteller at Auglendstunnelen likevel utvides med nytt kjørefelt. Hovedargumentet er at utrykningskjøretøyer da lettere kan passere annen trafikk. Men det reiser nok et kinkig spørsmål: Hva med parsellene nord- og sør for Auglend, skal de også på sikt få ekstra kjørefelt? Om ikke er det jo liten effekt av uhindret forbikjøring kun i tunnelen. Utsettes vi her i realiteten for et listig knep med mål om å lirke på plass Vegvesenets drøm om 6 felts motorveg mellom Sandnes og Stavanger? Dette må prosjektlederen svare på. Vi er også nysgjerrige på hvor pengen til denne utvidelsen kommer fra, etter at kollektivfiler langs Motorvegen, jo er tatt ut av Bypakka.

For øvrig er det interessant at prosjektlederen påpeker at vegkapasiteten er størst ved en hastighet på mellom 50- og 60 km pr time. Det betyr at en ved å sette ned hastigheten på Motorvegen vil kunne øke kapasiteten bortimot like mye som ved å investere et par milliarder i nye kjørefelt. Tidstapet mellom Stavanger og Forus vil være to - tre minutter.