Debatt

Om å redde klima og Norge

Norsk symbolpolitikk for klodens klima må ta slutt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Norsk symbolpolitikk for klodens klima må ta slutt. Det synes som om flertallet av besluttende norske politikere i «de fleste farger» er fullstendig enige om at klimautviklingen er i all hovedsak skapt av menneskers aktiviteter på kloden.

I tillegg virker det som om en betydelig del av Norges vel 5 millioner er enten sterkt i tvil eller mener klima forandres bare av naturlige årsaker. Men – disse «vanlige folk» kommer i liten grad til orde i debatten i trykte norske mediene eller i TV – bortsett fra på nettet.

Men vi har også en tredje gruppe som ikke er så veldig opptatt av årsakene til klimaendringene. Mange av disse tror nok at det kan være en kombinert årsak med både menneskeskapte og naturlig årsaker, men usikre på hva som betyr mest.

En god del av denne tredje gruppen mener tydeligvis også i fullt alvor at flertallet av våre besluttende norske politikere, og dermed våre myndigheter og deres «klimatiltak», er en form for økonomisk svindel fullstendig uten betydning for klimautviklingen på vår jordklode, og bare er en symbolsk handling uten virkning og uten betydning.

Denne økonomisvindelen går så først og fremst ut over vanlige norske strømforbrukere, men i neste omgang utover inntektsbringende industri og som i norsk sammenheng vil også kunne fjerne våre enorme inntekter av olje- og gassproduksjon, og dermed på sikt skape mange arbeidsløse. Debatten vi burde hatt om klimasaken er dermed blitt en «ikke-debatt» der to omtrent skråsikre standpunkter står mot hverandre – det ene som tror på menneskeskapte klimaendringer, og det andre som er kategorisk imot.

«Svindelgruppen» av norsk politikerflertall har dermed vist seg som farlig ødeleggende og en rasering av både norsk natur, norsk økonomi og norsk energipolitikk. En viktig og klar konklusjon blir kort:

Aktiviteten imot både vindkraft og utenlandskabler i Norge er en fundamental og viktig oppgave for oss alle om vi skal kunne forhindre en økonomisk-, energimessig- og naturødeleggelse av landet vårt.