Debatt

Hvor mye makt har egentlig Venstre?

Nå er det på tide at Rogaland får sine første nasjonalparker.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nå er det på tide at Rogaland får sine første nasjonalparker. Venstres miljøseire i regjering er dessverre få. Den store testen på hvor mye makt og innflytelse Venstre egentlig har, kommer nå. Både Venstre og Miljøpartiet De Grønne har lenge kjempet for å etablere nasjonalparker i Rogaland. Rogaland snart det eneste fylket som ikke har nasjonalpark. Derfor var det en glede å se at Miljødirektoratet i fjor foreslo å etablere tre nye nasjonalparker i Rogaland: Preikestolen, Viglesdalen og Kvitladalen – Bjordalen. Nå har direktoratet trukket anbefalingen, og planene om Rogalands første nasjonalpark kan bli skrotet. Fordi det er uenighet og motstand i noen rogalandskommuner. Det er ikke ok.

Naturen vår er under sterkt press, og nye områder raseres hver eneste dag. Spesielt i Rogaland er mye natur bygget ned, av industri, vindkraft, vannkraft, boliger og hytter. En nasjonalpark, eller tre, vil sikre våre aller mest verdifulle naturområder slik at også kommende generasjoner kan få nyte godt av dem. En nasjonalparkstatus vil også være en berikelse for reiselivet og lokalt næringsliv. Det er for galt om et par kommuner i Rogaland skal kunne stoppe arbeidet med å bevare internasjonalt og nasjonalt viktige verdier.

Nå er alt opp til Venstres miljøminister Sveinung Rotevatn (og hans statssekretær fra Rogaland, Preikestolen-venn Kjartan Alexander Lunde). Har Rotevatn makt og innflytelse nok til å gi Rogaland sine første nasjonalparker?

Klarer de ikke det, er det bare et stort Miljøpartiet De Grønne som kan sørge for nasjonalparker i Rogaland.

Halvparten av verdens gjenværende natur må på lang sikt vernes, gjennom store og sammenkoblede områder. Dette må også ligge til grunn for norsk politikk. Å etablere nasjonalparker i Rogaland er et godt sted å starte.