Debatt

Stans videre tilpasning til ACER og EUs energiunion!

Oppstår det uenighet, er det ACER som bestemmer. Det lovfestes at markedet alene skal bestemme strømflyten.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Høyesterett har gitt Nei til EU rett til å prøve for retten om Stortinget kunne slutte seg til EUs energiunion og ACER med simpelt flertall. Nå må all videre tilknytning legges bort inntil saken er endelig avgjort. På område etter område har Norge gitt fra seg suverenitet til EU og deres byråer. Kun to ganger har dette skjedd etter Grunnlovens §115, som krever tre firedels flertall i Stortinget, for en suverenitetsavståelse til organisasjoner der Norge er medlem. Alle andre vedtak har skjedd etter §26 som kun krever et vanlig flertall i Stortinget siden avståelsen anses som såkalt lite inngripende. Men om hvert delområde er begrenset, så blir summen etter hvert omfattende når det skjer gang på gang.

Da Stortinget 22.3.2018 brukte vanlig flertall for å tilslutte Norge EUs energiunion og ACER, var nok. Å gi fra seg kontrollen med strømmen som har skapt industrinasjonen Norge, og som er vårt viktigste middel til å omstille Norge til det grønne skiftet, er ikke lite inngripende.

Dette var bakgrunnen for at det ble et fagforeningsopprør som fikk LO til å gå imot forslaget, og et ordføreropprør i Ap som førte til at bare et knapt flertall i partiets stortingsgruppe gikk inn for å legge Norge under ACER. Solberg-regjeringen, Ap og MDG stemte for ACER. Et senere landsmøtevedtak i Fellesforbundet har krevd beslutningen reversert. Hva som ville ha skjedd om avgjørelsen var blitt tatt etter Grunnlovens § 115, er ikke opplagt.

Knapt var energipakke 3 vedtatt i Stortinget før EU vedtok energipakke 4, som vil gi økt myndighet til ACER og EU-kommisjonen på bekostning av nasjonale myndigheter.

—  

Alle visste at vedtaket 22.3.2018 bare var døråpneren til EUs energiunion. Allerede nå ligger fire nye forordninger klare til stortingsbehandling, som en ytterligere oppfølging av stortingsvedtaket. Kjerna i disse er at de flytter beslutninger fra nasjon til region ved alminnelig flertallsvedtak i Stortinget. I første omgang er regionen Norge, Sverige, Danmark og Finland. Oppstår det uenighet, er det ACER som bestemmer. Det lovfestes at markedet alene skal bestemme strømflyten. Det skal ikke tas nasjonale hensyn, som for eksempel å holde strømprisen nede for å beskytte norsk industri, natur og befolkning. Til og med forsyningssikkerheten er overført til regionale koordineringssentre kalt RCC, noe Statnett har advart mot.

Knapt var energipakke 3 vedtatt i Stortinget før EU vedtok energipakke 4, som vil gi økt myndighet til ACER og EU-kommisjonen på bekostning av nasjonale myndigheter.

Vi forutsetter at Stortinget avstår fra all videre behandling av saker med tilknytning til tredje eller fjerde energimarkedspakke i påvente av rettsprosessen videre. I annet fall må behandlingsmåten følge Grunnloven § 115 og dens krav om tre firedels flertall.