Debatt

Feil folk kan hindre grønne grep

Vi har folk, men vi trenger rett kompetanse for en ny tid.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

6 av 10 bedrifter mangler rett kompetanse. Det er dårlig timing. For sjelden har det vært viktigere å utdanne folk til det samfunnet trenger.

Aldri har vi utdannet flere her til lands. Det betyr lite hvis de ikke lærer det vi trenger. Folkene våre må ha rett kompetanse for framtiden. Vi må bli grønnere, mer digitale, og vi må endre oss i større takt enn før.

Derfor er det kanskje viktigere enn noen gang å lytte til NHOs kartlegging av hvilken kompetanse næringslivet mangler – og hvilke konsekvenser det får. Det rykende ferske Kompetanse­barometeret 2020 viser at:

6 av 10 bedrifter mangler folk med rett kompetanse. 1 av 3 har forsøkt å rekruttere uten hell det siste året.

Halvparten av NHO-bedriftene oppgir at de i noen grad har tilstrekkelig IKT-kompetanse. 6 av 10 har større behov for kunnskap for å tilpasse seg for å imøtekomme klima- og miljøkrav.

Konsekvensene er tapte kunder/markedsandeler (40 prosent), stopp/utsettelse av utvidelse av virksomheten (39 prosent) eller redusert virksomhet (20 prosent).

Universitetene, høyskolene og fagskolene må samspille bedre med næringslivet.

—  

Kompetansegapet i Norge er dessverre stort og stabilt. NHO-bedriftene har beregnet at de mangler 20.000 personer med rett kompetanse. Om lag halvparten av disse er innen håndverksfag; om lag en firedel innen ingeniør og tekniske fag.

NHO forventer at utdanningssystemet leverer etterspurt kompetanse. Men tallene kan tyde på at dette ikke skjer i tilstrekkelig grad. Her er det en mismatch mellom tilbud og etterspørsel i Norge. Dette må vi fikse. Elever og studenters ønsker alene kan ikke styre dimensjoneringen av utdannings- og studietilbud.

Universitetene, høyskolene og fagskolene må samspille bedre med næringslivet. Utdanningene må bli mer praksisnære og arbeidslivsrelevante. Politikken må sørge for at etter- og videreutdanning og livslang læring blir mye enklere for folk flest. Utdanningssystemene våre må tilpasses slik at kompetansepåfyll mens man står i jobb, blir den nye normalen.

Norske bedrifter står nå klare til å gjennomføre det grønne skiftet. 3 av 4 sier de berøres av klima- og miljøkrav. Et stort flertall gjør grønn omstilling nå og enda flere planlegger dette. De trenger imidlertid økt kompetanse. Utdanningene må komme på banen og utdanne langt flere til kompetanse på grønn omstilling.

Vi har folk, men vi trenger rett kompetanse for en ny tid. Søknadsfristen til høyere utdanning utløper 15. april.