Debatt

Avledningsmanøver fra Rødt

Jeg er ganske trygg på at også industriarbeiderne klarer å gjennomskue dobbeltkommunikasjonen til Rødt, og se at de nok ikke er industriarbeiderens bestevenn.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ikke godt å si hvem som har mest panikk før stortingsvalget av Høyre og Rødt. Kristjánsson er i kjent stil når han prøver å avlede debatten om Rødts fjerning av oljesluttdatoen på sitt Landsmøte.

I mitt innlegg i Rogalands Avis skriver jeg at Rødt driver med et spill for galleriet når de feirer at oljesluttdatoen er fjernet fra programmet. Jeg kan godt klargjøre hvorfor jeg mener dette, siden Kristansson i sitt innlegg prøver å avlede denne debatten med å snakke om noe helt annet. Ikke en helt uvanlig taktikk fra den kanten.

Jeg påpeker det som Rødt egentlig har vedtatt på sitt landsmøte som en erstatning for å fjerne oljesluttdatoen. Nemlig at Rødt har vedtatt å stoppe all oljeleting, ikke åpne noen nye felter, avslutte geologisk kartlegging og seismikkskyting, avvikle leterefusjonsordningen, fjerne friinntekten, øke avskrivingstiden og flytte iskanten sørover. Samtidig påpeker jeg at dette i praksis er en beslutning om å avvikle olje og gass fra 2022. Ikke nok med det, Rødt har i tillegg også sagt nei til all vindkraft også havvind.

Jeg kan ikke se at Kristjánsson prøver å avkrefte dette i sitt innlegg. Det kan jeg ha forståelse for, ikke så kjekt at noen påpeker realiteten i Rødts politikk. Men han klarer altså å vri mitt innlegg dit hen at jeg mener det ikke spiller noen rolle å fjerne sluttdatoen. Nei, selvsagt spiller det ingen rolle når man har gjort en rekke andre vedtak som i praksis betyr en oljesluttdato fra 2022. Dette har vi i Høyre selvsagt advart mot fordi dette vil få dramatiske konsekvenser for industrien og arbeidsplassene i Rogaland og resten av landet.

Jeg har forståelse for at Kristjánsson har behov for å avlede debatten vekk fra hva Rødt egentlig innebærer.

—  

Videre i kjent stil prøver han å raljerer over at jeg ikke kan ha lest perspektivmeldingen som sier at 60 prosent av aktiviteten på sokkelen vil forsvinne på sikt. Jeg kan forsikre Kristjánsson om at det har jeg selvsagt. Det er jo nettopp fordi vi ser at aktiviteten på sokkelen gradvis vil avta at vi trenger å bruke olje- og gassteknologi til omstilling til karbonfangst, havvind, elektrifisering av sokkelen og storskalaproduksjon av hydrogen. Og selvsagt støtter Høyre olje- og gassindustrien, i motsetning til Rødt, fordi dette er nøkkelen til det grønne skiftet.

Som jeg påpekte i mitt innlegg så konkurrerer nok ikke Høyre og Rødt om de samme velgerne, så jeg kan berolige Kristjánsson med at det nok ikke er noe veldig panikk i Høyre for å miste velgere til Rødt. Men vi synes det er viktig å påpeke for velgerne at Rødt ikke er industriarbeidernes bestevenn. Som industriarbeider og tillitsvalgt så er ikke Rødt en bestevenn jeg vil ha. Jeg er ganske trygg på at også industriarbeiderne klarer å gjennomskue dobbeltkommunikasjonen til Rødt, og se at de nok ikke er industriarbeiderens bestevenn.

Jeg har forståelse for at Kristjánsson har behov for å avlede debatten vekk fra hva Rødt egentlig innebærer. Jeg har også forståelse for at han gjerne nå etter hvert synes det er vanskelig å fremme Rødt sin politikk særlig fordi han kommuniserer så aktivt at han er uenig i store deler av Rødts industripolitikk. Han koser seg også over at Rødt ser ut til å nærme seg direktemandat på Stortinget. Jeg registrer ut fra meningsmålingene for Rogaland at slik er det heldigvis ikke, selv om Rødt gjør det bedre enn på lenge.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet så seg nødt til å si klart ifra til sine velgere at MDG ikke er et parti de kan samarbeide med etter valget i et eventuelt regjeringssamarbeid. Det synes jeg var ryddig. Jeg forventer også at de snarest klargjør om Rødt er en aktuell regjeringspartner etter valget. Det tror jeg er en viktig avklaring for svært mange velgere.

Mer fra: Debatt