Debatt

Stavanger Høyre flyter neppe som en kork i vannskorpen

DEBATT: Høyres Hernes serverer den samme, gamle og slitne historien på nytt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skrevet av: Pål Asle Pettersen, Rødt Stavanger

John Peter Hernes svarer meg om ideologi og kommunale foretak i RA den 25. mars, og gjentar egentlig bare sine gamle beskyldninger. Høyresiden drives av pragmatisme og hensynet til den virkelige verden, mens venstresiden roter rundt i den ideologiske tåkeheimen, og tar avgjørelser i blinde. Han serverer oss altså den samme, gamle og slitne historien på nytt. Teksten er en gavepakke, for noen bedre illustrasjon av mitt opprinnelige poeng kunne vi knapt fått.

Slik Hernes framstiller saken, høres det ut som om venstresiden har avgjort de kommunale foretakenes skjebne midt i en ideologisk studiesirkel. Det har vi altså ikke. For det Hernes nok en gang underkommuniserer, er at rekommunaliseringen av de fire foretakene ble anbefalt av både kommuneadministrasjonen, og PwC, det private rådgivningsfirmaet som ble leid inn for å utrede saken. Deres anbefaling var viktig for vedtaket vi gjorde. Samtidig har vi sett til en rekke andre kommuner som valgte å legge ned sine kommunale foretak for å ta tjenestetilbudet tilbake i kommunal regi. Vi har også lyttet til de ansatte og til fagforeninger. Det ble for eksempel gjort en undersøkelse blant ansatte i Stavanger Natur- og Idrettsservice KF som viste at flertallet ønsket seg tilbake til kommunen. Og den klart største fagforeningen for kommunalt ansatte, Fagforbundet, gikk inn for rekommunalisering etter at et flertall av deres medlemmer ønsket seg tilbake til kommunen. På bakgrunn av denne informasjonen, gikk også vi inn for rekommunalisering.

Det jeg undrer meg over, er hvorfor ikke Hernes og Høyre ser ut til å ha brydd seg nevneverdig med dette. Til å være et parti som kun baserer sine standpunkter på pragmatisme og «hva som skjer i den virkelige verden», virker de overraskende lite orientert om hva som skjer der ute. Og så kan man jo spørre seg om hvorfor det offentlige tjenestetilbudet i Stavanger i utgangspunktet ble delt opp og organisert i en rekke semi-private foretak. Jeg kan liksom ikke se for meg at denne avgjørelsen baserte seg på et folkekrav. Nei, da er det langt mer sannsynlig at de benyttet seg av ideer om hvordan gjøre driften av kommunale tjenester mer effektiv, noe nettopp bestiller-utfører modellen påstår å gjøre.

Politikken Høyre fører har neppe vokst fra folkedypet.

—  -

Den New Public Management-inspirerte bestiller-utfører-modellen, som Høyre har vært slik en varm tilhenger av, er en struktur som har blitt benyttet i store deler av offentlig sektor med et svært så uheldig resultat. Om vi bare leker butikk med våre offentlige tjenester, så blir tjenestene langt mer effektive! Man oppdaget imidlertid raskt at modellen ofte førte til et fordyrende byråkrati, og at den ble en tvangstrøye for de ansatte som ble fratatt muligheten til å utøve faglig skjønn. Hvem har ikke hørt historiene fra hjemmetjenesten hvor de ansatte må ringe opp til «bestillerkontoret» for å få godkjent fem ekstra minutter til sårstell? I saken om hjemmetjenestene, innså heldigvis Høyre at de hadde tabbet seg ut da de organiserte tjenesten etter bestiller-utfører-modellen. Det skal de ha. Men det sitter tydeligvis lenger inne å revurdere hvor vidt modellen fungerer på andre områder.

Så selv om jeg ser ut til å vite mer om Høyres ideologiske fundament enn Hernes, vet selv han at politikken de fører neppe har vokst fram fra folkedypet. Enten må denne allergien mot å snakke om ideene bak egen politikk, bety at Hernes’ Høyre mangler overordna ideer og bare retningsløst driver rundt i vannskorpen, eller at de misliker å snakke om sine ideologiske røtter. Jeg velger å tro på det siste. Og i motsetning til Hernes, så innrømmer jeg gladelig at ideologi har spilt en rolle for oss i Rødt. Vi er nemlig tilhengere av demokrati og demokratisk styring av offentlige tjenester. Vi ønsker ikke foretaksstyrer som kjører sitt eget løp, og trosser prioriteringene det folkevalgte flertallet til enhver tid gjør. Vi ønsker at innbyggerne i kommunen skal kunne påvirke hvordan byen deres styres. Og hvis Høyre synes demokratisk styring er ille, så kan jeg fint leve med det.

Mer fra: Debatt