Debatt

Pål Asle Pettersen bekrefter venstresidens ideologiske skylapper

For undertegnede og Stavanger Høyre så har vi ikke brukt så mye som et minutt på den typen ideologiske teoriøvelser.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Rødts Per Asle Pettersen prøver i tirsdagens RA å hevde at venstresidens politikk i Stavanger ikke er basert på ideologiske skylapper. Så prøver han å dytte over på oss i Høyre i Stavanger at vårt syn på organisering av kommunen er basert på noe Labours Tony Blair innførte i England for mange år siden.

Hele resten av innlegget hans er et eneste langt bevis på at han og Rødt kun baserer sitt syn på kommunale foretak og organisering av offentlig virksomhet generelt på ideologi, og ikke på hva som skjer i virkeligheten. Pettersen legger ut om Blair og «new public management» og hvilken ideologisk debatt det har vært om denne modellen.

Det eneste engelske som da passer er ikke en akademisk idelogidebatt om «new public management», men det gode uttrykket for sunn fornuft «If it ain’t broke, don’t fix it!».

—  John Peter Hernes

Vel, for undertegnede og Stavanger Høyre så har vi ikke brukt så mye som et minutt på den typen ideologiske teoriøvelser. Derimot har vi som alltid forholdt oss pragmatisk til hva som skjer i virkelighetens verden. Vi har snakket med ansatte og ledelse i foretakene og hørt hva de mener. Hvilke erfaringer har de som er på gulvet og gjør jobben med måten de nå organisert på, kontra forslaget om omorganisering? Så har vi gått nøye gjennom hvilke resultater de aktuelle virksomhetene har oppnådd med den organiseringen som foretakene ønsket å videreføre. Der det kan måles så har vi sett på hvor mye arbeid man fikk gjort før og hvor mye arbeid man fikk utført nå. Ikke minst har vi sett på sykefraværet. Sykefravær er ofte en god indikator på trivsel og ledelse.

Ut fra dette har vi oppsummert og konkludert. Hverken mer eller mindre. De fleste ansatte og ledelse ønsket å fortsette med organisering som foretak, og effektiviteten der det kan måles har gått kraftig opp og sykefraværet har gått kraftig ned. Det eneste engelske som da passer er ikke en akademisk idelogidebatt om «new public management», men det gode uttrykket for sunn fornuft «If it ain’t broke, don’t fix it!».

Det er det motsatte av Rødt sitt ideologibaserte besserwisser-forhold til arbeidstakere i kommunen og andre plasser. Der høringer med ansatte om organisering av deres arbeidsplasser bare er skuebrød fordi Rødt ikke har til hensikt å høre på dem uansett hva de kommer med. Og der gråtende ansatte som ser arbeidsplassene sine i reiselivsnæringen forsvinne, blir avfeid med at de «må være blinde og døve» som ikke skjønner at Rødt vet mye bedre enn vanlige arbeidsfolk.

Mer fra: Debatt