Debatt

«Ro ned propagandaen, Jacobsen»

DEBATT: Høyre er på ingen måte slukøret og bitter, slik Jacobsen hevder. Vi har en energisk og positiv gjeng som jobber knallhardt for å finne gode løsninger for byen vår, skriver John Peter Hernes (H).

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skrevet av: John Peter Hernes, Stavanger Høyre

Arbeiderpartiets rådgiver har tydeligvis sendt Aps månedlige nyhetsbrev til Rogalands Avis. Her legger han eget partis propagandaversjon av enkelthendelser til grunn for å overbevise leseren om at opposisjonen i Stavanger er spesielt lite konstruktiv. Teksten er bemerkelsesverdig unyansert, for det finnes alltid minst to versjoner av samme sak. Spørsmålet er om Jacobsen i det hele tatt tror på det han skriver selv? I så tilfelle begynner det visst å bli svært trange vegger på hjemmekontoret.

Det er nå over 500 dager siden Kari Nessa Nordtun (Ap) ble valgt til ny ordfører i Stavanger. Den perioden er blitt preget av korona og hvis Jacobsen med hånden på hjertet mener Høyre har vært en del av en lite konstruktiv opposisjon i Stavanger, så må han være sjokkert over eget parti på Stortinget. I motsetning til opposisjonen der, har vi stilt oss 100 prosent bak de smitteverntiltakene ordføreren og resten av krisestaben har innført. Så lever vi godt med at vi er uenige om lokale økonomiske krisepakker.

Høyre er på ingen måte slukkøret og bitter, slik Jacobsen hevder. Vi har en energisk og positiv gjeng som jobber knallhardt for å finne gode løsninger for byen vår. I politiske utvalg har vi vært opptatt av å sette dagsorden, ta initiativ til gode saker, løfte andre viktige stemmer, fremme forslag og komme med innspill. I mange av utvalgene opplever vi at det er et utmerket samarbeid, og vil gjerne trekke fram både Rune Askeland (MDG) og Sølvi Ona Gjul (Ap) som gode utvalgsledere. Vi prøver også å være tidlig ute slik at argumenter når fram til flertallet før de trekker seg tilbake til sitt berømte bakrom. Der de store beslutningene tas, og dørene er ugjennomtrengelige for andre innspill. Når flertallet først har gått inn dit og startet jobben med å rosemale egne ideer så er det for sent. Innspill og kritikk da, kan bli møtt med flåsete bortforklaringer og uprofesjonelle motangrep. Det har både mediene, opposisjonen, idretten, næringslivet, kulturlivet og mange andre fått erfare. Når flertallet har kranglet seg fram til enighet finnes det ikke rom for nye innspill.

Høyre er på ingen måte slukøret og bitter, slik Jacobsen hevder.

—  -

Opposisjonen har selvfølgelig lagt opp til samarbeid. Vi har tatt initiativ til felles brev og uttalelser, og løftet regionalt viktige saker. Vår oppfatning er at Høyre har vært en del av en svært konstruktiv opposisjon til tross for flertallets grep for å gjøre hverdagen vår verre. Da Høyre styrte sørget vi for at alle parti fikk tilgang til samme informasjon. Vi hadde også arbeidsutvalg der opposisjonen stilte spørsmål til administrasjonen på lik linje med flertallet. Denne muligheten har det nye flertallet tatt fra oss. Nå holder de på informasjonen selv. Det er lite kollegialt og styrker verken mulighetene for samarbeid eller lokaldemokratiet generelt.

Jacobsens tolkning av eksemplene på hvorfor han mener opposisjonen har blitt mindre konstruktive bærer preg av skylapper. Høyres motstand mot nedleggelsen av flere Kommunale Foretak handler selvfølgelig ikke om at nøkterne styrehonorarer forsvinner, men at flertallet på rent ideologisk grunnlag med et pennestrøk legger mange års jobbing med effektivisering og redusert sykefravær i grus. I den saken har Høyre vært prinsipielt opptatt av at administrasjonen på en helt ny måte knebler folkevalgtes rett til å debattere organiseringen av kommunen. En avklaring på dette var aldri flertallet interessert i. Skal man styre en by trenger man en mer pragmatisk enn en ideologisk tilnærming. Flertallet la ned et velfungerende regionalt næringssamarbeid, uten først å ha idé om et bedre alternativ. Alternativet nå er en dårligere regional koordinering uten felles mål og grad av forpliktelse til næringsutvikling, noe både NHO og Næringsforeningen har kritisert. I saken om mulig etablering av batterifabrikk så vi hvor lite koordinert det nye samarbeidet var. Næringslivet trenger ett telefonnummer til storbyregionen. Det er heller ikke pragmatisk å gjøre symbolvedtak om et årlig tak på cruiseanløp, før vi har hatt en ordentlig og kunnskapsbasert diskusjon med alle aktører for å finne den riktige balansen, slik også AP lovet før valget. Høyre vil fortsette å gi ansatte i turistnæringen muligheten for helårsjobber. Frem til vi har fått den analysen også AP tidligere ba om, vil vi foreløpig først og fremst ha et daglig tak på antall skip.

Så vi vil oppfordre Jacobsen om å slutte å se spøkelser på høylys dag, roe ned propagandaen og heller bidra til at vi som et samlet kommunestyre bestående av de folkene som innbyggerne har stemt fram, i fellesskap kan finne løsninger i de virkelig viktige sakene for kommunen og byen vår. De trenger ikke alltid være omforent, men det skal være vilje til å lytte til det andre kommer med.Mer fra: Debatt