Debatt

Handlekraft skaper mer enn kranglekraft

Det er politisk handlekraft som har satt denne byen i en god posisjon.

Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er nå over 500 dager siden Kari Nessa Nordtun (Ap) ble valgt til ny ordfører i Stavanger. Partiene som tapte valget og mistet makt, varslet kaostilstander. Slik har det selvfølgelig ikke gått. Nå opplever vi tvert imot at det er opposisjonen som bidrar med kaos.

La meg aller først få understreke: Opposisjonsrollen er viktig i norsk demokrati. Mange gode løsninger i norsk politikk etableres gjennom gode løsningsforslag fra partier som ikke har styringsansvar. Det ser vi blant annet på Stortinget hvor kompensasjonsordninger er forsterket og forbedret slik at de i større grad ivaretar vanlige folk, og hvor for eksempel skattepakken for olje- og gassbransjen ble skapt av partiene utenfor regjering, med Arbeiderpartiet i spissen.

I Stavanger var signalene etter valget høsten 2019 at partiene som havnet utenfor samarbeidet basert på en politisk plattform, ønsket å være konstruktive i opposisjon. At de ønsket å søke samarbeid for å finne omforente politiske løsninger sammen med samarbeidspartiene.

Det er selvfølgelig både tungt og vanskelig å miste noe man er godt vant med å ha. Høyre-siden i Stavanger-politikken var godt vant med å ha makt, bygge opp maktstrukturer gjennom å etablere eksterne selskaper med «venner av huset» i ledende roller – og sikre innflytelse i gode økonomiske tider.

Det er tungt å oppleve at andre partier endrer på egne etablerte systemer og politiske løsninger.

—  

Det er tungt å oppleve at andre partier endrer på egne etablerte systemer og politiske løsninger. Gratis SFO til alle 1.-klassinger var uaktuell politikk for partiene som styrte tidligere. Det samme var ordninger for å sikre at barn i byen vår fikk et skikkelig aktivitetstilbud i sommerferiene. Å stille tøffere krav til utbyggere og andre tjenestetilbydere til kommunen om klima- og miljøtiltak og seriøse arbeidsforhold for egne arbeidere, det samme. Vi satte også foten ned for ytterligere vekst i cruisetrafikken som vokste voldsomt de siste årene før pandemien. For å nevne noe.

Vi opplevde likevel at opposisjonen tok debatten – argumenterte for motsatte syn, advarte mot det de selv mente var negative konsekvenser av våre tiltak. Slik opposisjonspartier skal. Både for å vise velgerne ulikhetene mellom partiene, men også fordi de genuint mener det er bedre måter å bruke pengene på. Og det er greit. Det er bra. Gode debatter om politiske løsninger styrker samfunnet, og resulterer ofte i bedre løsninger.

Så skar det seg. Det skar seg da vi i flertallet tok tak i oppbygget struktur – og la ned eksterne selskaper med styreverv for politikere, for å tilbakeføre disse i kommunal regi, slik at det ble mer åpenhet og større demokrati rundt beslutninger og strategisk arbeid for skattepengene til innbyggerne i Stavanger.

Vi la ned Greater Stavanger AS som hadde fått ansvar for næringsarbeidet til kommunen – og har etablert tidenes næringssatsing som skal samarbeide godt med nabokommunene. Vi flyttet de ansatte i fire eksterne foretak over i kommunens egen organisasjon.

Bort forsvant en rekke styreverv for politikere. Med tilhørende honorarer. Beslutninger skal nå tas i offentlighet i kommunale organer med åpen debatt, framfor å stå nevnt i begrensede styrereferater hos selskapene.

Dette har vært vanskelig å takle for opposisjonen.

—  

Dette har vært vanskelig å takle for opposisjonen. Strategien har gått fra å være løsningsorientert, til å gå i lås. Det så vi i saken om Greater Stavanger hvor det ble malt et krisebilde av framtidig næringsliv. Det så vi i saken om habilitet for politikere med sentrale styreverv hvor det endte opp med at opposisjonen sendte en 28 siders lang lovlighetskontrollanke til Statsforvalteren. En anke de naturligvis tapte. Det så vi da partiene forsøkte, sammen med gode og kreative hjelpere, å male et tullete bilde om at det nye flertallet forsøker å skremme motstandere til taushet.

Og det ser vi i saken om å sette på bremsen for cruisevekst hvor partiet Høyre er mer opptatt av å ta omkamper – framfor å jobbe for demokratisk fattede vedtak i byen sin.

I mellomtiden har flertallet i byen etablert satsinger for å sikre at Stavanger skal være den ubestridte energihovedstaden i Norge, slik vi også var og er oljebyen. Vi opplever å samle bransjen om en felles kamp for å sikre at fagmiljøene blir i byen – og utvikler seg i regionen. I mellomtiden har vi i flertallet styrket skolen, styrket hjemmebaserte tjenester og jobbet for at Stavanger skal få etablere medisinutdanning, og på den måten bidra til å bygge opp under næringer innenfor medisinfeltet.

Det er på slike områder vi også trenger konstruktive bidrag fra partiene som tidligere har styrt kommunen. Vi vet at vi ikke har monopol på gode politiske løsninger. Selv om vi er seks partier med flertall, ønsker vi politiske beslutninger forankret i hele kommunestyret. Da må diskusjonene i større grad basere seg på grundige løsninger for innbyggerne – og ikke omkamper, styrehonorarer og forslag om ukritisk pengebruk levert over bordet for å få overskrifter i avisene.

Det skal vi bidra til. Det håper vi også opposisjonen vil ha mer oppmerksomhet rundt. Det er nemlig politisk handlekraft som har satt denne byen i en god posisjon. Det er også handlekraft som skal ta oss inn i framtiden.

Ikke kranglekraft.

Mer fra: Debatt