Debatt

Nå trengs et krafttak mot kreft

I flere år har Rogaland ligget på krefttoppen i Norge.

Camilla Gram, distriktssjef i Kreftforeningen i Rogaland.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ingen får like mye kreft som oss rogalendinger. Nå trengs det mer forskning. I flere år har Rogaland ligget på krefttoppen i Norge. Kreft i tykktarm, lunger, bryst, prostata og hud er vanligst i Norge. I Rogaland er det urovekkende mange menn som rammes av lungekreft og prostatakreft sammenlignet med resten av landet.

Kreftforeningen jobber for at færre skal rammes av kreft. Det aller viktigste vi kan gjøre, er å leve sunt. Vi kan mosjonere, droppe tobakk og følge gode kostholdsråd. Det reduserer kreftrisikoen betraktelig. Men uansett hvor sunt du lever, og uansett hvor ren luft du puster inn: Kreft vil ramme mange av oss likevel.

Den gode nyheten: Tre av fire nordmenn som får kreft overlever. Det er langt høyere enn for noen tiår siden – blant annet takket være forskning.

Bak denne statistikken skjuler det seg likevel store forskjeller. Det er kreftformer som nesten ingen overlever. Lungekreft og bukspyttkjertelkreft er blant disse. To av ti overlever lungekreft og færre enn én av ti overlever bukspyttkjertelkreft.

Hvorfor er det så få som overlever? Blant annet fordi disse kreftformene oppdages for seint. De har diffuse symptomer, og ikke en kul som kan kjennes ved en sjekk. Kreften er dermed kommet langt når den først oppdages, og mange har spredning på diagnosetidspunktet. Noen kreftformer er også spesielt utfordrende å behandle, fordi svulsten ligger så vanskelig til at kirurgi ofte ikke er et alternativ.

I tillegg er det gjort for lite forskning på disse kreftformene. Det finnes flere studier som antyder at forskning på mange av kreftformene med lavest overlevelse har vært underfinansiert. Kunnskapsutvikling på disse områdene har dermed ikke stått i forhold til den byrden sykdommene utgjør.

Nå er det på tide med et krafttak mot kreft. Vi vil at flere skal overleve disse kreftformene. Derfor samler Kreftforeningen nå inn midler gjennom aksjonen Krafttak mot kreft der vi inviterer alle rogalendinger til å bidra. Midlene skal gå til forskning og gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.