Debatt

«Dette har ikke vært året for de rastløse. De utilpasse.»

KOMMENTAR: Selv er jeg optimist av legning, og lever vanligvis i en forestilling om at alt går bra. Til slutt. Det tror jeg nå også, men innrømmer glatt at det er et par ting som bekymrer meg om dagen, skriver Frode Berge, leder i Stavanger Ap.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Frode Berge, leder i Stavanger Ap

Vi står fortsatt med begge beina plantet i pandemien. Heldigvis rulles vaksinasjonsprogrammet ut, og det går mot lysere tider.
Det sosiale reparasjonsarbeidet blir imidlertid superviktig. Frivilligheten og jobbmulighetene for ungdommen er blant områdene som må gis størst oppmerksomhet fra oss politikere.

Jan Petter Saltvedt er sportskommentator i NRK, og en klok mann. I en artikkel på NRKs nettsider nylig, konstaterte han om 2020 at: «Dette har ikke vært året for de rastløse. De utilpasse. De som trenger en arena for adrenalin og oppmerksomhet i en eller annen form, om det er som tidligere langrennsløpere eller ungdom som har falt ut av den idrettsarenaen de hadde i livet.»

LES OGSÅ: Koronainnspurten

Nei, dette har såvisst ikke vært året for de rastløse og utilpasse. Ei heller for de med dårlig råd, eller de som i utgangspunktet sleit med å henge med på skolen.

Selv er jeg optimist av legning, og lever vanligvis i en forestilling om at alt går bra. Til slutt. Det tror jeg nå også, men innrømmer glatt at det er et par ting som bekymrer meg om dagen.

Det ene handler om innhogget i den utrolig viktige sosiale arenaen som frivilligheten utgjør. Frivilligheten, enten vi snakker om fotball, langrenn, korps, speideren, eller Røde Kors, har langt på vei befunnet seg i ustabilt sideleie det siste året. Den helsemessige prisen, både fysisk og mentalt, er høy.

Utfordringene i mitt eget nærmiljø på Hundvåg er nok ikke så veldig annerledes enn på de fleste andre steder. Hundvåg Idrettslag har en fotballavdeling med over 700 medlemmer. Denne medlemsmassen er et herlig speilbilde av samfunnet ellers. Gutter, jenter, femåringer, old boys, fotballglade med og uten funksjonshemminger, direktørdøtre, enslige mindreårige asylsøkere. Hele paletten.

Etter nesten et år med unntakstilstand, avlyste treninger, kamper som ikke kan spilles og turneringer det ikke blir noe av, opplever vi frafall.

LES OGSÅ: Svært god meningsmåling for Ap i Stavanger.

Det som bekymrer meg er i ikke først og fremst størrelsen på frafallet, men at vi mister dem som trenger dette tilbudet aller mest. De som virkelig trenger dette fantastiske sosiale fellesskapet. De som har størst behov for bevegelse. De som har størst behov et avbrekk hjemmefra.

Vi kan lese av medlemslistene våre at vi har mistet en god del av disse. Anstrengelsene for å hanke dem inn igjen blir et uhyre viktig sosialt reparasjonsarbeid. Hundvåg Idrettslag har hovedansvaret, men både denne klubben og frivilligheten for øvrig, vil ha behov for ekstra støtte. De politiske partiene i kommunestyret må stille opp, om nødvendig med ekstra ressurser. I tillegg må vi mobilisere andre gode krefter. Klarer vi å nå ut til flere av dem vi har mistet gjennom et samarbeid med skolene? Dette arbeidet må starte umiddelbart.

Den andre hovedbekymringen handler om ungdomsledighet. I aldersgruppen 16-29 år har arbeidsledigheten økt med 25.000 det siste året. Bak disse urovekkende høye tallene skjuler det seg ungdommer som nå står i akutt fare for å havne alvorlig på etterskudd i arbeidslivet. Arbeidsledighet er en av de viktigste kildene til utenforskap, både sosialt og økonomisk. Det er kritisk viktig at ungdomsledigheten ikke får bite seg fast på et høyt nivå.

Også her må alle gode krefter bidra. Næringslivet må stille opp med lærlingeplasser og mentorordninger. Sentrale myndigheter med ordninger som lønnstilskudd til bedrifter som tar ansvar for å ansette unge som av ulike grunner sliter med å finne jobb.

I tillegg må vi ta politisk ansvar lokalt. Det er oppløftende å se hvor hardt det rød-grønne flertallet i fylket jobber for å sikre ungdommen lærlingeplass, og for å redusere frafallet fra videregående skole. Her er Rogaland allerede i norgestoppen, og arbeidet må videreføres og forsterkes.

Samtidig vet vi at det er bransjer som hotell, restaurant, uteliv, reiseliv og kultur som sliter aller tyngst under pandemien. Dette er typiske «ungdomsbransjer». Alle tiltak som støtter disse bransjene, vil dermed bidra til å få ungdomsledigheten ned. Derfor er det viktig at det rød-grønne flertallet, i flere omganger, har prioritert akkurat disse bransjene de siste månedene.

Fritak fra å betale leie, og prioritet ved tildeling av krisepakkepenger, er noen av tiltakene.
Ved vaksineprogrammet som nå rulles ut, er vi forhåpentligvis ved begynnelsen på slutten av denne ulykksalige pandemien. Det omfattende sosiale reparasjonsarbeidet som nå må gjøres, krever aktiv rød-grønn politikk!

Dette har ikke vært året for de rastløse.

Mer fra: Debatt