Debatt

Svært god meningsmåling for Ap i Stavanger

DEBATT: At Ap i Stavanger gjør det så godt, er kanskje ikke så overraskende likevel. Vi har en markant ordfører, som leder et flertall i kommunestyret med store ambisjoner for kommunen vår.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Arild Michelsen, nestleder Stavanger Arbeiderparti

I den Høyre-bestilte meningsmålingen for Stavanger, referert i RA 24. februar, gjør Arbeiderpartiet det svært godt. Partiet har solid framgang fra kommunevalget, med en oppslutning på nesten 30 %. Mange vil kanskje si at dette nærmest er oppsiktsvekkende, når vi vet hvordan partiet sliter nasjonalt. Vi ser at Høyre også lokalt surfer på den nasjonale koronabølgen og er blitt største parti. De skal selvfølgelig få glede seg over det.

At Ap i Stavanger gjør det så godt, er kanskje ikke så overraskende likevel. Vi har en markant ordfører, som leder et flertall i kommunestyret med store ambisjoner for kommunen vår.

Noen få stikkord viser ambisjon og retning:
Barn og unge er flertallspartienes viktigste prioritet. Det viser igjen på mange måter: ny skole i Kvernevik, rehabilitering av Tastaveden, det skal bli lettere å få barnehageplass, styrking av SFO, hvor gratisordningen for 1.-klassingene fortsetter, barnevernet er styrket og det satses mer på fritidstilbud, kultur og idrett.
Økt innsats for å nå klimamålene. Det er særlig viktig for barn og unge at det satses enda mer på å nå klimamålene. Stavanger har klare og krevende mål om reduksjon av klimagassutslippene fram mot 2030. 
En offensiv næringspolitikk. Jeg mener det også er viktig å nevne flertallspartienes offensive satsing på næringspolitikk. Styrkingen av kommunens egen næringsavdeling er svært viktig. Men det har også stor betydning at en er i gang med å utvikle et forsterket, politikerstyrt, regionalt samarbeid.

Alt dette er godt nytt for alle innbyggerne i kommunen. En skår i gleden ved meningsmålingen, er at dagens posisjonspartier, med knapp margin, ikke ville hatt mandatflertall i kommunestyret. Dette skyldes ene og alene utraderingen av FNB. Men det viktigste er jo uansett at de har flertall i det valgte kommunestyret og har mye ugjort fram mot neste kommunevalg om 2 ½ år.

Vi bygger fellesskap er budskapet fra flertallet i Stavanger kommune. Her er vi så godt i gang at det gir gode utsikter mot neste kommunevalg.

Mer fra: Debatt