Debatt

Norge må verne om asylretten

DEBATT: Krigsflyktninger skal få samme beskyttelse som individuelt forfulgte, og alle som får beskyttelse skal ha rett til familiegjenforening.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Ingrid Fiskaa, leder i Rogaland SV

Asylretten i Norge er under press. De siste årene har det blitt innført flere innstramninger i norsk asylpolitikk som har hevet terskelen for å få asyl i Norge, og som har fratatt rettigheter til de som får asyl. FNs høykommissær for flyktninger har flere ganger kritisert Norges asylpolitikk for å være i strid med flyktningkonvensjonen og grunnleggende menneskerettigheter.

Allikevel blir det foreslått flere innstramninger. Stortinget vedtok 7. desember 2020 et forslag fra Arbeiderpartiet som ber regjeringen komme med forslag til lovendringer som skal begrense retten til familiegjenforening og utvide bruken av midlertidige tillatelser ved såkalt subsidiær beskyttelse.

Arbeiderpartiet har i tillegg vedtatt en migrasjonspolitikk som legger opp til at flyktningstatus i Norge etter flyktningkonvensjonen skal forbeholdes mennesker som er individuelt forfulgte. Krigsflyktninger skal i økende grad få subsidiær beskyttelse og dermed færre rettigheter i Norge. Dette vil også være i strid med retningslinjer fra FNs høykommissær for flyktninger.

Dersom denne politikken blir vedtatt og gjennomført vil det innebære en sterk svekkelse av asylretten i Norge. Det vil og hemme integreringen. Det er nemlig godt dokumentert at flyktninger som ikke har familien med seg og som må leve over lengre tid med usikkerhet, har vanskeligere for å fokusere på aktiviteter som fremmer integrering. En langsiktig konsekvens av denne politikken kan bli at hele familier vil føle seg tvunget til å flykte sammen, og at flere kvinner og barn dermed må utsette seg for risikoen ved livsfarlige fluktruter.

Rogaland SV vil jobbe for å verne om asylretten og for at alle som har krav på beskyttelse skal få asyl i Norge i tråd med flyktningkonvensjonen. Krigsflyktninger skal få samme beskyttelse som individuelt forfulgte, og alle som får beskyttelse skal ha rett til familiegjenforening.

Mer fra: Debatt