Debatt

Gaveforsterknings-ordningen styrker lokale kultur- institusjoner

DEBATT: Kulturlivet i Norge trenger både det private og det offentlige. Gaveforsterkningsordningen er en ordning Venstre heier på ettersom den bidrar til å øke giverlysten og kultursatsingen fra de private, skriver Kjartan Alexander Lunde og Unni Fuglestad.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skrevet av: Kjartan Alexander Lunde, gruppeleder for Rogaland Venstre, og Unni Fuglestad, medlem av regional-, kultur- og næringsutvalget

I slutten av januar ble det klart at Museum Stavanger, Jærmuseet, Dalane Folkemuseum, Rogaland Teater og flere andre kunst- og kulturinstitusjoner i vår region får tilført flere millioner kroner i gaveforsterkningsmidler for det siste året. Det skjer etter at den blågrønne regjeringen har styrket ordningen.

Det er en stor og økende interesse fra kunst- og kulturaktører etter å skaffe private givere og å søke om gaveforsterkning av gavebeløpet. Mange kunst- og kulturinstitusjoner får nå styrket sine prosjekter på grunn av at norske privatpersoner og bedrifter får en ny type giverglede.

Hele 20 institusjoner får støtte i Rogaland. Blant disse er Jærmuseet med hele 1,4 millioner kroner, Rogaland Teater får 542’500 kroner og Museum Stavanger får 870’789 i gaveforsterkning for 2020.

Gaveforsterkningsordningen ble skrotet av den rødgrønne regjeringen, men ble heldigvis gjeninnført med ny regjering i 2014 etter initiativ fra Venstre. Først gjaldt den kun museer, men i 2016 ble ordningen utvidet til også å gjelde gaver til musikk-, litteratur- og scenekunstfeltet, visuell kunst og kulturbygg.

Kulturlivet i Norge trenger både det private og det offentlige. Gaveforsterkningsordningen er en ordning Venstre heier på ettersom den bidrar til å øke giverlysten og kultursatsingen fra de private.