Debatt

Uvitenhet eller bevist feilinformasjon til befolkningen?

DEBATT: De som skapte Oljefondet, planla langsiktig og tenkte på hvilke utgifter nasjonen ville få i fremtiden. Dagens politikere er litt mer kortsynte, de ser og bruker penger som om morgendagen ikke kommer, skriver representanter fra Industri- og Næringspartiet (INP).

Mo i Rana  20180925.
Penger, sedler, mynter.
Foto: Gorm Kallestad / NTB
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skrevet av: Kåre Vagle, fylkesleder Rogaland INP, Owe Ingemann Watherzøe, leder INP, og Bjarte Helland, nestleder INP

Forrige uke viste NRK dagsrevyen et intervju med Sylvi Listhaug, angående pengebruken vi nå ser i forbindelse med pandemien som herjer landet. Uttalelsen «oljefondet går med 1000 mrd i overskudd» er en av flere politiske kommentarer man hører når man snakker om nasjonal økonomi.

At Norge er i en heldig situasjon, hersker det ingen tvil om, vi har noen tidligere tjenestemenn vi kan takke for våre økonomiske muligheter i dagens pandemi. De som skapte Oljefondet, planla langsiktig og tenkte på hvilke utgifter nasjonen ville få i fremtiden. Dagens politikere er litt mer kortsynte, de ser og bruker penger som om morgendagen ikke kommer.

Industri- og Næringspartiet (INP), som så dagens lys for under et år siden, ønsker å sette lys på det vi kaller KONSEKVENSPOLITIKK. Vi ønsker å ha langsiktige og forutsigbare planer, det gjelder innen nasjonens økonomiske bærekraft og sikkerheten til innbyggerne. Dette savner vi når vi hører utspill fra fremstående politikere som har lang fartstid på Løvebakken. Det være seg Sylvi Listhaug sitt utspill, eller Jonas Gahr Støre. De går, bevisst eller ikke, ut og under informerer folk om hvilken reell velstand eller økonomisk sikkerhet vi har for fremtiden. Sylvi Listhaug uttalelse vitner om lite forståelse for at de 1000mrd vi tjente ekstra i fjor, faktisk ble delvis oppspist av alle ekstraordinære Statsbudsjett-utgifter Covid-19 pandemien medførte.

Vi brukte penger som aldri før, og det var fornuftig for å trygge arbeidsplassene inn i de neste årene. INP er uenig i mange av prioriteringene som ble gjort, men det er en annen diskusjon. Det INP stiller seg kritisk til, er oppfatningen av at vi velter oss i penger. Vi er et rikt land, men faktum er at store deler av vårt fantastiske oljefond er bundet opp i fremtidige forpliktelser i form av pensjonsutbetalinger til den økende andel eldre i samfunnet. Dette unnlater Jonas Gahr Støre og hans like å informere om.

Konsekvenspolitikk som INP vil fronte i den kommende valgkampen, betyr at vi må benytte en del av fondet, for å skape den fremtidige inntektskilden til nasjonen. Skal vi vedlikeholde velferdsstaten, er det på tide å informere om hvordan ting er. Skal nasjonen ha fremtidsmuligheter, så kan vi ikke avvikle olje og gass næringen, vi kan ikke elektrifisere hele sokkelen. Det er mye politikerne snakker om og lover i sine festtaler nå fremover, dessverre så forteller de ikke alt. Norge må styrkes innen infrastruktur og distriktene bør ta større del i videreforedling av råvarene, som vi per i dag sender ut av landet.

Oljefondet kommer ikke til å vare evig, spesielt ikke hvis politikerne får fortsette med dagens avviklings-iver. Konsekvensene er å føre Norge inn i potensielt økonomisk uføre, og en ødeleggelse av velferdsstaten slik vi kjenner den.

13 september 2021 er det valg. Da må vi avgjøre om vi skal fortsette med dagens kurs. Ser vi det som den rette fremtiden eller er det på tide å satse på nye politikere i nytt parti? Som har yrkeserfaring, livserfaring og fornuft? Stem nytt! Stem INP!