Debatt

Omstillingen av samfunnet bort fra olje må være rettferdig

DEBATT: Snart faller etterspørselen etter olje og gass, og økonomien trenger flere bein å stå på.

Sola  20181009.
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sto for den offisielle åpningen av strømforsyning til Johan
Sverdrup fra land. Strøm fra land skal drive feltet i Nordsjøen i mer enn 50 år framover, og gjør at Johan
Sverdrup blir et av feltene med lavest klimautslipp i verden.
Foto: Carina Johansen / NTB
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Mansoor Hussain, styremedlem i NTL Ung og Lea Justine Nesheim,1. nestleder i Natur og Ungdom

For å hindre de farligste klimaendringene må verden slutte å bruke fossil energi, inkludert den norske oljen og gassen. Vi har kastet bort tiden på å gjøre de enkle og gradvise kuttene, men den nødvendige omstillingen kan fortsatt ta hensyn til både miljø og mennesker – hvis det tas grep nå.

Klimakrisen er farlig, urettferdig og allerede i gang. Verden er i endring, det brukes mer grønn energi og den lille resten av olje og gass som fortsatt kan brukes før 1,5-gradersmålet er nådd, er allerede funnet. Vi kaster bort tiden på å lete etter et produkt som ingen kommer til å kjøpe. Det innebærer konsekvenser for norske arbeidsplasser uansett om vi vil eller ikke. I framtiden kommer vi ikke til å ha den samme verdiskapningen i olje og gass, og da trenger vi en plan som kan gi oljeeventyret en lykkelig slutt. Norge trenger en styrt avvikling av oljenæringen, som også tar hensyn til arbeidstakerne i denne næringen og den kunnskapen de sitter på.

Økonomien vår trenger flere bein å stå på. Snart vil ikke etterspørselen etter olje og gass være like stor. Om vi ikke omstiller oss, risikerer vi at det tapes mange hundre milliarder kroner som staten investerer i petroleumsnæringen i dag. Vi må heller senke tilbudet parallelt med etterspørselen for å hindre plutselige konkurser og arbeidsledighet. Ansatte som jobber i oljenæringen må få mulighet til etter- og videreutdanning, slik at deres kompetanse og kunnskap blir ivaretatt. På denne måten skaper vi et rettferdig grønt skifte inn i fornybarsamfunnet.

Første steg i en styrt avvikling av oljenæringen er stans i ny leting, men det er i letevirksomheten det ligger flest arbeidsplasser. Oljeselskapene kan være tjent med drift til siste dråpen er henta, men for arbeidernes beste behøves det en planlagt og styrt utfasing. Staten må vise at de vil gi trygghet til arbeidere i industrien med en helhetlig plan for omstilling, der nye grønne arbeidsplasser og omskolering av arbeidstakerne står sentralt. En løsning kan være å sette ned en oljekommisjon til å vise hvordan Norge skal komme seg ut av oljealderen på en måte som ivaretar miljø og mennesker.

Statens foreløpige løsning er å gamble på at vi ikke stanser klimakrisen, og at oljen varer evig. Å tro at vekst i olje og gass kan sameksistere med fornybarsamfunnet er naivt, kunnskapsløst og uansvarlig. Norge må slutte å ta mer hensyn til oljetoppene enn arbeidstakerne. Vi må ta klimaansvar, vise vei for andre produsentland og samtidig passe på arbeidstakerne.