Debatt

En klimaplan for Stavanger

DEBATT: Klimaplanen er et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk. Den må også bli et taktskifte i Stavanger. Det er sånn vi kutter utslipp og skaper framtidens jobber.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Jan Erik Søndeland, leder i Stavanger Venstre og Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister, V

Regjeringen har nå lagt fram klimaplanen for de neste ti årene. Den viser hvordan vi skal nå vårt mål under Parisavtalen, samtidig som vi skaper jobber og muligheter for folk. Hele samfunnet skal omstille seg til det bedre. 
Det skal også Stavanger.

Med denne klimaplanen blir det mer lønnsomt å velge miljøvennlig. De som kutter sine egne utslipp, skal tjene på det. Det gir næringslivet i Stavanger muligheten til å utvikle ny teknologi og ta i bruk ny teknologi. Det skal være fornuftig økonomisk å kjøpe en elbil i stedet for en bensinbil.

Nå skal vi bruke offentlige innkjøp mer aktivt. Snart skal alle nye ferjer og hurtigbåter være med lave eller ingen utslipp. Fra og med neste år skal alle nye biler som blir kjøpt inn av det offentlige, også i kommunene, være elbiler. I 2025 blir det bare bybusser uten utslipp.

Stavanger Venstre skal fortsette å jobbe for at også Stavanger kommune stiller klimakrav. Når kommunen kjøper inn varer og tjenester, har vi mulighet til å kreve at det skal være klimavennlig. Det vil Venstre gjøre. Det skaper omstilling i det lokal næringslivet vårt, fordi de konkurrerer om å levere framtidens løsninger. Samtidig reduserer vi egne utslipp.

Mens Venstre var med og styrte Stavanger fikk vi vedtatt at det skal kuttes 80 % av kommunens klimagassutslipp innen 2030. Takket være det formidable arbeidet vi la ned i 2015-2019, ble Stavanger i 2019 kåret til Norges elbil-hovedstad. I Venstres alternative budsjettforslag for Stavanger kommune viste vi hvordan denne satsingen kunne blitt trappet opp ytterligere.

Med Venstre i regjering går de norske klimagassutslippene ned. De er de laveste på 27 år. Nå skal vi nå klimamålet for 2030, og alle må bidra. Det gir store muligheter for å skape et bedre samfunn, med nye jobber og renere luft.

Klimaplanen er et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk. Den må også bli et taktskifte i Stavanger. Det er sånn vi kutter utslipp og skaper framtidens jobber.