Debatt

Et budsjett for familiene

DEBATT: Økningen i barnetrygden er en historisk satsing, skriver Anne Kristin Bruns (KrF).

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skrevet av: Anne Kristin Bruns, Stavanger KrF

Med KrF i posisjon sikrer vi et fantastisk budsjett for familiene.

Som mamma er det å få hverdagen til å gå rundt viktig. Da jeg var småbarnsmamma var det ikke alltid jeg tenkte på hvor nødvendig det er å ha gode ordninger for oss som har barn eller planlegger å få barn. Det er faktisk god framtidspolitikk. Det handler om at vi kan planlegge og velge selv hvordan hverdagen skal organiseres. Slik jeg har lært å kjenne KrF vil de satse på familielinjen, ikke bare arbeidslinjen.

Regjeringens budsjett ble landet denne uken, og det inneholder svært mange gode KrF-gjennomslag. Med dette budsjettet fortsetter KrF den store styrkingen av familiene – en kjernesak for partiet. Dette budsjettet gir familier et tydelig løft og sørger for større valgfrihet til den enkelte familie. Barn som har hatt en god barndom har verktøyene de trenger for å mestre voksenlivet. Derfor må en ansvarlig familiepolitikk legge grunnlaget for trygg oppvekst, bedre livskvalitet og dermed økt deltakelse og inkludering i samfunnslivet.

For å styrke småbarnsforeldrenes økonomi, øker vi barnetrygden med 3 600 kroner i året for barn opp til fylte 6 år. Dette utgjør 300 kroner i måneden og økningen skal gjelde fra 1. september 2021. Dette innebærer at barnetrygden de siste to årene har økt med 7200 kroner i året for denne aldersgruppen. Dette er en historisk satsing og en treffsikker måte å nå de familiene som har minst på.

Et annet viktig tiltak for å hjelpe familier som sliter økonomisk er engangsstønaden som vi øker fra 84.720 kroner til 90.300 kroner fra 1. januar 2021. Det er en støtte til de familiene som ikke får foreldrepenger. Fra 2013 har KrF sørget for å nesten tredoble denne støtten slik at de som ønsker det skal ha muligheten til å få barn når det passer best i livene deres, og ikke være begrenset til når det passer best økonomisk.

Regjeringen prioriterer altså de svakeste i samfunnet. Vi er opptatt av at vi skal være et av verdens beste land å bo i – med små forskjeller og store muligheter for alle – også etter denne krisen. Derfor gjør vi store grep for å støtte opp om lavinntektsfamiliene, som har vært svært utsatt under pandemien. Vi gjør derfor framtidsrettede investeringer i barn og unge, fordi økt inntekt for fattige familier kan gi større økonomisk trygghet og en bedre utvikling for barna, særlig hvis inntektsøkningen kommer i de første leveårene.

KrF ønsker at alle barn skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. For familier med lave inntekter er det vanskelig å betale for dette når regningen kommer. Derfor har KrF innført fritidskortet som skal brukes til å dekke deltakeravgifter til fritidsaktiviteter. Vår ambisjon er at alle barn i Norge skal få muligheten til å benytte seg av dette kortet som foreløpig bare er tilgjengelig i enkelte deler av landet. Vi bruker derfor 120 milliooner kroner til å videreføre og utvide prøveprosjektet med fritidskort for alle barn fra 6 til fylte 18 år.

Ikke alle barn vokser opp i en trygg familie. For enkelte er det direkte farlig å være hjemme. Koronasituasjonen med nedstengning av samfunnet har ført til at enkelte barn har vært hjemme alene og redde over altfor lang tid. Det et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Regjeringen ønsker å forebygge vold og overgrep mot barn og øker derfor midlene til dette med 87,3 millioner kroner i 2021. Den samlede satsingen til opptrappingsplanen blir om lag 1,1 milliarder kroner i 2021.

2021-budsjettet vil altså bidra til at økonomi ikke skal sette en stopper for å drifte en familie og til å beskytte utsatte barn. Vi har prioritert å styrke de familiene som har minst slik at barn i lavinntektsfamilier får en litt bedre hverdag. Alt i alt er dette et svært godt budsjett med en solid sosial profil, takket være KrF.