Debatt

Høyre – de bedrestiltes interesseparti

DEBATT: – Høyregjeringen har gitt milliardgaver til landets rikeste ved å kutte i formuesskatten, skriver Hadia Tajik og Torstein Tvedt Solberg.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Hadia Tajik og Torstein Tvedt Solberg, Ap

Høyres kutt i formuesskatten fører bare til økte økonomiske forskjeller, ikke til flere jobber.

Arbeiderpartiet vil ha flere arbeidsplasser og mer rettferdig fordeling. Det viser vi også med vårt enkle skatteopplegg: lavere skatt på inntekter under 750.000 kroner, høyere på høye inntekter og store formuer, uendret skatt for bedriftene. Og ingen avgifter skal opp uten at andre avgifter eller inntektsskatten blir senket tilsvarende.

Åtte av ti vil betale mindre inntektsskatt med Arbeiderpartiets forslag, sammenlignet med i dag. Ni av ti pensjonister vil komme bedre ut. Vi gjør det i tillegg rimeligere å være pendler, fagorganisert, ha barn i barnehagen – eller bli syk: Vi sier nei til høyreregjeringens heving av egenandelstaket for helseutgifter.

Folk oppfatter dette som rettferdig, noe som åpenbart frustrerer Høyre. I Rogalands Avis 26.11 gjentar Aleksander Stokkebø og Margret Hagerup fra Høyre den feilaktige påstanden om at formuesskatten er skatt på bedrifter i Rogaland.

Formuesskatten er en personskatt. Den har ingen påviselig effekt på jobbskaping, snarere tvert imot. Det er den eneste skatten som hindrer at de aller rikeste personene kan bli nullskattytere. Den er derfor viktig både for inntektene til fellesskapet og for tilliten til at skattesystemet er rettferdig.
Høyregjeringen har gitt milliardgaver til landets rikeste ved å kutte i denne skatten. Disse skattekuttene har ikke i noen vesentlig grad gått til folk i Ryfylke eller på Jæren, men først og fremst til folk i Oslo vest og Bærum. Høyre har ikke klart å dokumentere at skattekuttene har skapt en eneste arbeidsplass. Men det er grundig dokumentert at det øker forskjellene mellom folk, og har gitt stygge kutt for svake grupper, svekket sykehusøkonomien, kommuneøkonomien og forutsetningene for å drive målrettet næringsutvikling i hele landet.

Som det eneste partiet har Arbeiderpartiet lagt fram et helhetlig skatte- og avgiftsopplegg for hele neste stortingsperiode.

Folk med vanlige og lave inntekter vil betale mindre i skatt. Det betyr at de 20 prosentene med høyest inntekt vil betale mer. Samme med formuesskatt: Vi øker bunnfradraget, slik at færre pensjonister og vanlige husholdninger betaler formuesskatt, samtidig som vi øker skatten for dem som har mest. Selskapsskatten holder vi på samme nivå som i dag. Det gir forutsigbarhet og rettferdig fordeling.

Høyre lar seg ikke affisere. Kampen for å fjerne formuesskatten som Høyre fører er en gavepakke til de 10 prosent rikeste i landet. Det er de som betaler 90 prosent av formuesskatten. Og det er deres interesser Høyre representerer.

Som historiker og Høyre-mann Francis Sejersted oppsummerte det: «Høyre har alltid fungert som et interesseparti for de bedrestilte i samfunnet».

LES OGSÅ: Kan bli vannsportanlegg i Møllebukta