Debatt

Stavangers Akropolis

DEBATT: Jeg ser ingen grunn til nå å la fylkespolitikerne eller andre få legge føringer for hva byens egne folkevalgte skal mene om saken når den kommer på deres bord.

###
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Leif C. Middelthon sr.

Aftenbladet melder 21.10.20 at fylket tilbyr teateret og museet tomt i Sykehusparken. Det opplyses også at fylkespolitikere gleder seg over at «fylkesadministrasjonen har god dialog med aktørene i Akropolis-visjonen».

Hvem er disse aktørene? Er det andre enn Rogaland Teaters og Museum Stavangers folk og deres arkitekter? Og hvem da? Som jeg tidligere har påpekt har fylkeskommunen ingen myndighet i lokaliseringsspørsmålet for nytt teater og utvidelse av museet. Den myndigheten tilligger bare Stavanger kommunestyre. Bør ikke derfor fylkespolitikerne begrense seg til å si at; hvis valget blir som foreslått, så vil fylket stille tomten?

Det lokaliseringsforslag som er framlagt, og som fylkestinget altså bifaller og vil gi sitt bidrag til i form av tomt, innebærer en radikal inngripen i en sentral del av Stavangers bymiljø. Dette vil det garantert være mange meninger om. Jeg ser ingen grunn til nå å la fylkespolitikerne eller andre få legge føringer for hva byens egne folkevalgte skal mene om saken når den kommer på deres bord.

For øvrig stusser jeg over at gruppen som fylkesadministrasjonen har samarbeidet med, kalles Akropolis-visjonen. Hvis man her sikter til Akropolis i Aten med Parthenon og de andre templene der, må vel parallellen hos oss være vårt gamle sykehus? Det er en viktig del av Stavangers identitet. Verken Sykehusparken eller noen av arkitekt Eckhoffs vakre tidstypiske og over 100 år gamle bygninger må røres, eksteriørmessig. Hva som skjer innendørs er en annen sak, jf. opplysningen om at fylket vil ominnrede og pusse opp for 700 millioner kroner til fylkesrådhus.

Jeg vil oppfordre fylket, som altså er villig til å avstå «Jomfruburet» til nybygg, til i stedet å avstå det og de to andre bygningene mot Musegaten til museet – selvfølgelig mot at eksteriøret beholdes. Dessuten bør det være en betingelse at museet river «penalet» på sin side av Musegaten.

Først ved dette vil Akropolis-visjonen være realisert.

Mer fra: Debatt