Debatt

En landsens steinkirke?

LEDER: Nå har i hvert fall Riksantikvaren åpnet for at det ikke skal sprøytes betong over kirkens og byens historie, skriver Bjørn G. Sæbø.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

For kommunale kroner blir Domkirken restaurert og gjort klar til byjubileet i 2025. Arbeidet til mellom 250 og 300 millioner kroner er så omfattende at katedralen holdes stengt helt fram til Stavangers 900-årsjubileum, og ved siden av å rette opp fortidens uheldige forsøk på å pusse opp, skal det legges nytt golv med vannbåren varme. Alle som graver i middelalder-delen av Stavanger er pålagt å få utført arkeologiske utgravinger, og det må være av vesentlig historisk interesse å grave under golvet i en kirke som trolig ble påbegynt i 1100. For Riksantikvaren var et slikt prosjekt umulig i september.

Nå har i hvert fall Riksantikvaren åpnet for at det ikke skal sprøytes betong over kirkens og byens historie. Onsdag ble Stavangers kirkelige fellesråd bedt om å utrede muligheten for arkeologiske utredninger uten at det går ut over sikkerheten til medarbeidere og stabiliteten til Domkirken. En bredt anlagt koalisjon av politikere og biskopen har brukt de siste ukene godt til å få Riksantikvaren på bedre tanker.

Det er oppsiktsvekkende at Riksantikvaren måtte presses fra diverse politisk og geistlig hold for å snu fra det som ville vært en historisk skandale i november, til å åpne for arkeologiske undersøkelser når vi er kommet til slutten av oktober. Kanskje Riksantikvaren bør se nærmere på egen saksbehandling? Det må finnes en fornuftig mellomting mellom de risikovurderingene Multiconsult gjorde for Riksantikvaren tidligere i høst, og begrensede undersøkelser for om mulig å kartlegge mer av Stavangers og dermed Norges historie.

Domkirken er en katedral, men av statlige myndigheter behandles den som en landsens steinkirke. Riksantikvarens holdning må sees opp mot sentrale myndigheters prioritering av Nidarosdomen i Trondheim, der 68 ansatte får 67 millioner i å restaurere for. I Stavanger tar kommunen regningen for å bevare den eldste stående domkirken i landet.