Debatt

Venstre vil oppmuntre og motivere til en aktiv miljøinnsats

KRONIKK: Kampen for å ta vare på kloden vår er en kamp vi gjennomfører sammen, skriver Kolbein Haakon Lunde, Stavanger Venstre.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Kolbein Haakon Lunde, Stavanger Venstre

Det er med denne regjeringen vi for første gang opplever nedgang i utslipp i Norge. Venstres klimaminister Sveinung Rotevatn (V) er nå den første i historien som når de kuttmålene Stortinget har vedtatt. Det er fantastisk. Venstre er likevel ikke ferdige med arbeidet, for det er fortsatt mye som må gjøres for at vi også skal nå klimamålene Stortinget har satt for årene framover. Vi er klare til fortsatt innsats og vi vil fortsette arbeidet, sammen med deg.

For kampen for å ta vare på kloden vår, naturen og artene våre, er en kamp vi gjennomfører sammen. Vi i Venstre jobber for å lage politiske rammevilkår som gjør det mulig å lykkes. Mange av oss er også engasjerte i frivillige organisasjoner som jobber for bedre miljø og klima. Hver lille innsats hver av oss som enkeltperson bidrar med i hverdagen har også effekt. Det er viktig at vi heier både på dem som gjør en stor innsats og de som gjør bare litt. Det er summen av alt som teller.

Ryddeaksjoner i nærmiljøet er av stor betydning for miljøet. Skoler og andre organisasjoner har ryddedager. Turgåere og joggere som plukker søppel mens de er på tur er beundringsverdig. Noen ryddeaksjoner er små og andre store. Sunde Idrettslag i Stavanger har vist stort engasjement med sine årlige strandryddeaksjoner. NRK Rogaland har også bidratt med sin «Hele Rogaland rydder»-aksjon.

Gjenbruk er et annet viktig bidrag i kampen om å redde kloden. Her gjør Frelsesarmeen med Fretex en kjempeinnsats. Alle loppemarkedene som eksempelvis skolekorpsene arrangerer er også av stor betydning for gjenbruk. Begge disse eksemplene viser at det kan være lønnsomt å være med å redde miljøet. Det å se alt dette engasjementet og alle disse frivillige gjøre sin del rører mitt hjerte som Venstremann.

Alle disse fortjener ros og oppmuntring. Vi må bli flinkere til å rose de som gjør en stor innsats. Noen velger en tilnærming hvor folk skal gis skam for å ikke gjøre nok. Det er et ekkelt gufs fra fortiden som vi ikke må bruke som våpen i miljøkampen. Det må kunne gå an å reise med fly uten å få fly-skam. I stedet for å bidra til en slik skam-kultur vil vi i Venstre heller rose og oppmuntre de som gjør en innsats i hverdagen. Vi må ha respekt for at folk er i ulike livssituasjoner, har ulike utfordringer i hverdagen og derfor må kunne gjøre sine valg. La oss bli flinkere å heie fram og oppmuntre til grønn innsats i hverdagen. For alle monner drar. Så skal vi i Venstre gjennom politikken vi fører legge til rette for at det lønner seg enda mer å ta grønne valg i hverdagen.

Venstre vil også heie på og støtte ekstra opp om de gründerne som prøver å skape miljøvennlige bedrifter og gode miljøløsninger for klimaet. I vårt distrikt ser vi at små gründerbedrifter vokser fram. Noen satser på utvikling av kraftfulle og miljøvennlige batterier, mens andre satser på gjenbruk av plast. Beyonder og Ecofiber er gode eksempler på slike nye bedrifter som er etablert her lokalt. Rogaland har behov for å skape enda flere slike nye grønne arbeidsplasser, både fordi det er bra for kloden vår og fordi det gir oss et sterkere og mer variert arbeidsmarked lokalt for våre barn og ungdom i årene foran oss.

Venstre i regjering satser på både små- og mellomstore bedrifter her i Rogaland, men også nasjonalt. Med næringsminister Iselin Nybø (V) i spissen har vi fått etablert det statlige investeringsselskapet Nysnø, som skal investere i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte. Venstre var avgjørende for å få Nysnø lokalisert til Stavanger. Venstre hadde fram til 2020 bevilget Nysnø en investeringskapital på 1,75 milliarder kroner, og i statsbudsjettet for neste vil regjeringen tilføre ytterligere 700 millioner kroner.

Dette skaper helt unike vekstmuligheter for norske selskaper som satser på utvikling av grønne arbeidsplasser, klimavennlige produkter og teknologi. Eksempelvis har Nysnø allerede tilført investeringskapital i de norske selskapene Otovo, eSmart Systems og Disruptive Technologies, som har laget banebrytende løsninger innen solenergi og energieffektivisering. Andre eksempler er de norske selskapene ZEG Power som utvikler løsninger innen Hydrogen og karbonfangst og Saga Robotics som utvikler helt nye løsninger for bærekraftig landbruk.

Det er viktig at vi oppmuntrer hverandre til mer innsats og roser de som gjør noe for å redde miljøet. Det er de som heies fram og blir oppmuntret for innsatsen som ofte lykkes. Venstre vil at vi i Norge skal skape vinnerlag som når klimamålene.

Venstres kamp for miljøet har vært viktig i all vår historie. For å få gjennomslag i Stortinget for vår politikk har det vært helt avgjørende å søke samarbeid med andre partier. Både gjennom å påta oss ansvar i regjering og ved å forhandle fram løsninger som også de andre partiene kan være med på. Det innebærer noen ganger kompromisser. Men det er langt bedre med en delseier enn ingen framskritt overhodet.

Som framtidsoptimist har jeg laget et sitat som sier noe om hvorfor jeg kjemper sammen med Venstre, på tross av at vi ikke alltid får gjennomslag for absolutt alt slik vi vil: «Det er bedre å gå inn og klare å redde halve skogen enn å stå på utsiden og rope mens skogen hogges helt ned». Venstre har gått i kamp for miljøet og for de andre sosialliberale sakene vi tror på. Det er i kamp man får gjennomslag, og det er ved å ta politisk ansvar man får flyttet samfunnet framover.

Venstre tar ansvar ved å være med i regjering. Venstre har fått betydelige gjennomslag på klima- og miljøsiden, og vi kommer til å fortsette å kjempe for mer. Vi vil ha med deg i kampen!

LES OGSÅ: Gi penger ut måneden

Mer fra: Debatt