Debatt

«Trenger vi flere blokker i Hillevåg?»

KRONIKK: Få steder er mer egnet for framtidsrettet byutvikling enn Hillevåg, skriver Anders Fjelland Bentsen og Sissel B. Fuglestad.

###
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Anders Fjelland Bentsen, Utvalg for by- og samfunnsutvikling, Ap og Sissel B. Fuglestad, Medlem, Utvalg for by- og samfunnsutvikling, Ap

Få steder i Stavanger vil oppleve større endringer enn Hillevåg de neste årene. Nå settes det fart på byutviklingen med en egen områderegulering, som skal danne rammene. Målet må være at Hillevåg skal bli et utstillingsvindu for god bykvalitet. 
I dag ligger det sentrale Hillevåg der som en upusset perle, druknet i trafikk. Området har levekårsutfordringer, og det har lenge vært en politisk ambisjon å styrke bo- og nærmiljøet langs Hillevågsveien. Samtidig har utbyggerne begynt å kaste sine blikk mot bydelen. Her er mange gamle industritomter som egner seg for utbygging. Det er flatt, det er sentrumsnært og kollektivaksen går rett gjennom. Få steder er mer egnet for framtidsrettet byutvikling enn Hillevåg.

Trenger vi virkelig flere boligblokker? Det er spørsmålet mange umiddelbart vil stille seg. Det ærlige svaret er et delvis ja. FN peker på mer kompakte byer som et av de viktigste virkemidlene for å møte framtidens klimautfordringer. Byspredningen på Nord-Jæren er ikke bærekraftig. Overordnede nasjonale, regionale og kommunale planer er klinkende klare: langs kollektivaksene må vi bygge tettere. Men skal vi bygge tettere, må vi også øke kravene til kvalitet i det som bygges! Og eiendommene kan ikke bare utbygges isolert, men må planlegges inn i en større sammenheng.

Noen viktige hovedgrep for å sikre kvalitet i byutviklingen i Hillevåg er allerede på plass. Bersagelveien skal omgjøres til en grønn parkvei etter hvert som området bygges ut. Kommunen er også i ferd med å sikre seg den gamle Esso-tomten, som vil bli et stort flott friområde ved sjøen. Få minutt på sykkel fra sentrum, vil denne nye strandparken komme hele byen til gode.

En tettere by kan også være en mer attraktiv by. Flere boliger vil gi flere folk. Og vi trenger folk for at det skal bli liv mellom husene. Se bare til området rundt Lervig på Storhaug. For ti år siden fantes det knapt en kafé, nå myldrer det av spisesteder. Det har skjedd fordi bydelen har fått en kritisk masse mennesker. Med krav til aktive førsteetasjer i det som bygges, kan Hillevågsveien raskt få et lignende oppsving.

Spørreundersøkelser viser at det nettopp er møteplasser innbyggerne i Hillevåg savner. Når bydelen skal vokse, må vi derfor tidlig sørge for å sette av tilstrekkelig areal til skole, idrett og offentlige møteplasser som ikke ekskluderer innbyggere på grunn av økonomi. Den opprustede Kvalabergparken og de nye kunstgressbanene ved siden av, er viktige i den forbindelse. Nå skal området også styrkes med en kombinert skatehall, idretts- og bydelshus på Racinetomten. Det vil være et stort løft for bomiljøet, og er et prosjekt som det politiske flertallet i byen heier helhjertet på!

Skal vi lykkes med byutviklingen i Hillevåg må det skapes en felles forståelse mellom kommunen, utbyggerne og innbyggerne om hva vi ønsker oss, og hva som er mulig å realisere. Dette er formålet med områdereguleringen, som nå er i startgropen. Mer informasjon om hvordan du kan påvirke arbeidet finnes på kommunens hjemmesider.

«Å nå et mål man ikke har hatt, er som å komme fra et sted man ikke har vært», har noen engang sagt. God byutvikling krever at man har klare mål for hva man ønsker å oppnå. Nå er tiden inne for alle gode innspill og ideer om hvordan vi kan gjøre Hillevåg bedre.

LES OGSÅ: Politilogg: Dette skjedde natt til søndag