Debatt

Nytt Rogaland Teater og utvidelse av museet

DEBATT: Uten å gå arkitektene i næringen må det være lov å påpeke at denne trekanttomten er som skapt for en sydvendt teatersal med en nordvendt foaje med utsikt over Breiavannet og byen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Leif C. Middelthon sr.

Det meldes at teateret og museet har planer om felles nybygg på hjørnet der det gamle Løveapoteket lå, men som nå er del av Sykehusparken. Men hvorfor ikke heller bruke sivilarkitekt Thomas S. Helliesens forslag i Aftenbladet 21. 08.19 om teater på Jernbanelokket ?

Sykehuskvartalet med parken mot Kannikbekken bør beholdes som den er, og forøvrig reserveres for annen bruk, mer om det nedenfor.

Stilbruddet med dagens arkitektur mellom turnhallen og sykehuset er kanskje bevisst og villet. Men etter min mening er det ikke vellykket. På Lokket vil derimot dagens arkitektur passe godt.

Uten å gå arkitektene i næringen må det være lov å påpeke at denne trekanttomten er som skapt for en sydvendt teatersal med en nordvendt foaje med utsikt over Breiavannet og byen.

Også adkomst- og parkeringsmessig gir Lokket fordeler. Det fremgår ikke hvordan dette er tenkt løst på apotektomten, men det synes betenkelig med inngangsparti så kloss i byens antagelig mest trafikkerte rundkjøring.

På Lokket bør man beholde dagens to parkeringsplan. Det er mulig ved at teateret løftes ett plan opp. Det bør etableres heis fra jernbaneperrongen opp gjennom de to parkeringsplanene til teaterplanet.

Jeg forutsetter at dagens teater beholdes. Da vil det kunne bygges gangbro mellom de to bygningene, hvilket vanskelig lar seg gjøre forbi Turnhallen bort til apotektomten.

Museet, som del av byens akademia, mener jeg bør løse sine plassbehov i samarbeid med UiS.

Stavanger som universitetsby vil av mange grunner være tjent med at virksomhetene på Ullandhaug på sikt trekkes mot sentrum. Da vil Sykehuskvartalet være riktig sted for samlokalisering av UiS med museet, som allerede disponerer Meierikvartalet.

Som en begynnelse her foreslår jeg at fylket foruten «Jomfruburet», som jeg forstår det allerede er villig til å avgi til teater/museum, også avgir resten av bygningsmassen langs Musegaten til museet.

En betingelse for dette bør dog være at museet river sitt moderne bygg på motsatt side av gaten. Dette bygget ga for 60 år siden en nødvendig og vellykket løsning  på et akutt plassbehov hos museet før det overtok Meierikvartalet. Men bygget skjuler museets hovedbygg. Det bryter dessuten sjenerende med arkitekturen ellers på begge sider av gaten, og det hindrer en myk overgang mellom museumsparken og sykehusparken.

Mer fra: Debatt