Debatt

Fordomsfestival med Arild Michelsen

DEBATT: Vi har både en statsminister og en helseminister som sammen med resten av regjeringskollegiet er stødig og tydelig på hva vi må og bør gjøre for å komme oss gjennom denne krisen som landet nå går gjennom, skriver Stavanger Høyre-medlem Hilde Karlsen.

Oslo 20200826. 
Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner i forbindelse med busjettkonferansen i Oslo.
Foto: Terje Pedersen / NTB
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skrevet av: Hilde Karlsen, medlem Stavanger Høyre

Arbeiderpartiets Arild Michelsen gir oss den 11. september en god illustrasjon på hvorfor partiet hans har blitt en skygge av hva partiet en gang var.

Der Ap’s Trygve Bratteli i partiets gullalder kunne forklare oppslutningen med at «Vi forsto tida vi levde i, og ga svar folket trodde på», så kommer Michelsen i 2020 med sure oppstøt og fordomsfulle besvergelser.

Michelsen leter først 100 år tilbake i tiden for å finne «feil» standpunkt Høyre skal ha tatt. Jeg er sikker på at hvis vi ser i speilet i 100 år bakover, så vil vi uansett partitilhørighet lett kan finne et enormt antall «feil» standpunkter hos alle partier. Det som var relevant for 100 år siden er ikke relevant i dag. Høyre vil og skal forme en politikk og tilby løsninger på de problemer og de utfordringene vi har i dag.

Derfor blir dette innlegget en smule forvirrende. Han skryter innledningsvis av regjeringen for at de veldig tidlig tok ansvar, vært synlige og tydelig i en vanskelig tid. Vi takker for gode ord og kan fortelle skribenten at vi i Stavanger Høyre er uendelig stolte av måten vår regjering har taklet denne krisen.

Vi har både en statsminister og en helseminister som sammen med resten av regjeringskollegiet er stødig og tydelig på hva vi må og bør gjøre for å komme oss gjennom denne krisen som landet nå går gjennom.

Så til det som blir litt forvirrende for oss. Han påstår at høyrepolitikere må ty til sosialdemokratisk motkonjunkturpolitikk for å komme oss gjennom denne krisen. Vi kan ha forståelse for at Arbeiderpartiet synes at den politikken som vår regjering fører er så god og virkningsfull at de føler behov for å skryte på seg æren for politikken.

Men dette er altså regjeringen sin politikk, selvsagt fremforhandlet gjennom brede forlik på Stortinget. Vi synes det er veldig bra at de fleste partiene på Stortinget har støttet opp om regjeringens politikk med å være med på å fremforhandle brede forlik om motkonjunktur politikken.

Vi har hatt en regjering som gjennom de sju siste årene har styrt oss gjennom krisen med fallende oljepris som ga oss høy arbeidsledighet, til et næringsliv med forsiktig optimisme inntil Covid-19 rammet oss hardt i mars og regjeringen måtte stenge ned store deler av næringslivet.

Når så Covid-19 fører til at vi må stenge ned store deler av næringslivet så tar regjeringen grep med motkonjunkturtiltak, og her er det bare plass å nevne noen:

 • Kompensasjonsordning ved tapt inntekt.
 • Tilbud om garantilån til alle bedrifter.
 • Lånegaranti på 6 milliarder og opphevelse av avgift for luftfarten.
 • Kutt i styringsrenten.
 • Skatter og avgifter utsatt og redusert.
 • Inntektssikring for lærlinger som mister plassen sin.
 • Arbeidstakere får «full lønn» i 20 dager ved permitteringer.
 • Utvidet permitteringsordning til 52 uker.
 • Selvstendige næringsdrivende og frilansere får inntektssikring.
 • En rekke nye ordninger for permittering, oppsigelser og sykemelding.
 • Og sist men ikke minst så har vi fått den utsatte skattepakken for olje og gass på plass.

Skattepakken for olje og gass sikrer norsk innhold i norske prosjekter. Bare den alene vil ha stor betydning for sysselsettingen i årene som kommer og vil hindre massive oppsigelser og permitteringer. De første eksemplene på dette har vi sett i løpet av sommeren, sist denne uken da Aker Solutions AS stoppet en planlagt nedlegging av sitt verft i Sandnessjøen.

Så Michelsen, hvis du mener at dette er Høyres sanne DNA så takker vi og bukker for det.

Krisen er ikke over og mye arbeid gjenstår og i motsetning til Michelsen så mener jeg at krisen faktisk har vist oss at vi kan stå politisk sammen om de brede løsningene som må til for å lose oss gjennom denne krisen.

Men siden Michelsen er opptatt av markedsliberalisme, så passer det gjerne å minne ham på at det var Arbeiderpartiet som delprivatiserte Equinor, Telenor og fiskeforprodusenten Ewos. Skatten for både rike og fattige i Norge er bestemt gjennom et bredt skatteforlik som også Arbeiderpartiet sto bak. Når Høyre ønsker å redusere skatten på norsk eierskap, så kaller Michelsen det skattelettelser til de rikeste. Det er verdt å minne om at Trond Giske som næringsminister og tidligere LO-sjef Roar Flåten gikk inn for det samme.

Det kan også være verdt å minne om at det vel knapt er noen regjering som har skjerpet den reelle skatten for «de rikeste» så mye som da finansminister Per Kristian Foss fra Høyre innførte utbytteskatt.

Arild Michelsen opererer også med et nesten rasemessig begrep, det skal være noe med «Høyres DNA» som nærmest er preget av ondskap. Dette er et debattnivå tillitsvalgte i Arbeiderpartiet burde holde seg for gode til.

Heldigvis er forskjellene i norsk politikk små. Høyre og Arbeiderpartiet kan være både enige og uenige om viktige saker. Men man burde være enige om å omtale hverandre med respekt, og debattere ut fra fakta, ikke fordommer.

Vi i Stavanger Høyre gleder oss til valget neste høst, med et tydelig mål om at Høyre også etter valget fremdeles skal ha en tydelig Statsminister som har vist oss stødig og dyktig lederskap gjennom de sju siste årene.

Mer fra: Debatt