Debatt

Nye redningshelikoptre løfter beredskapen

DEBATT: Å skape rammer som legger til rette for trygghet for befolkningen er politikkens viktigste oppgave.

Sola 20200831. 
Sea King-helikoptrene har i flere tiår blitt brukt til å redde folk i nød og vanskeligheter. 1. september tar Norges nye redningshelikoptre AW101 over jobben. Dette markeres av statsminister Erna Solberg i en seremoni på redningsbasen på Sola, der også justis- og beredskapsminister Monica Mæland og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltar.
Foto: Carina Johansen / NTB scanpix
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Hårek Elvenes, Høyres forsvarspolitiske talsperson

Med innfasingen av splitter nye redningshelikoptre, kommer enda en brikke på plass i regjeringens systematiske arbeid med å styrke Norges beredskap. Summen av mange tiltak gir Norge et beredskapsløft. Denne uka ble de første nye redningshelikoptrene tatt i bruk. Etter nærmere femti års trofast tjeneste, skal Sea King pensjoneres.

Norge har bestilt 16 nye helikoptre, en vesentlig økning fra dagens tolv Sea King. Åtte nye helikoptre er allerede på plass, og tre til leveres i løpet av høsten. Det nye redningshelikoptret, SAR Queen, har betydelig lengre rekkevidde, flyr raskere og har langt større lastekapasitet enn forgjengeren. De nye helikoptrene er siste tilskudd i et helhetlig arbeid med å bedre beredskapen.

22. juli 2011 ble Norge rystet av et grusomt terrorangrep. Siden da har regjeringen arbeidet målrettet for å styrke politiets evne til å håndtere terrorisme og annen alvorlig kriminalitet. De nasjonale beredskapsressursene er forsterket og er nå raskere tilgjengelig over et større geografisk område. Beredskapstroppen har økt med nærmere 60 prosent og står på fem minutters beredskap. Politiet mottok i 2019 tre nye helikoptre med økt kapasitet til informasjonsinnhenting og -deling. De nye helikoptrene har større rekkevidde og er langt bedre egnet som skarpskytterplattform enn de gamle helikoptrene.

Denne uka står det nye senteret for de nasjonale beredskapsressursene klart. Like utenfor Oslo skal politiets skarpeste ressurser samlokaliseres. Politihelikoptrene, bombegruppa, krise- og gisselforhandlerne og beredskapstroppen samlet på et sted vil gi raskere og bedre respons når det er påkrevd, og langt bedre treningsmuligheter.

Trygghet for befolkningen er politikkens viktigste oppgave. Regjeringen arbeider systematisk for en god grunnebredskap over hele landet, topptrente spesialavdelinger og at de enkelte satsingene forsterker hverandre. Nye redningshelikoptre står her sentralt, som en felles beredskapsressurs på tvers av sivil og militær sektor. Regjeringen vil de neste årene med uforminsket kraft prioritere styrket beredskap og økt samfunnssikkerhet, enten det gjelder å redde folk til havs, stoppe alvorlige anslag mot landet eller rene rutineoppdrag i folks hverdag.