Debatt

Kalkulator-Høyre vil melke bilistene

DEBATT: Veibygging og samferdsel er samfunnskritisk infrastruktur, som staten i all hovedsak bør betale for over samferdselsbudsjettet – ikke bilistene gjennom bompenger eller veiprising.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av:  Bård Hoksrud, samferdselspolitisk talsperson, Frp

Da Frp gikk ut av regjering tok staten inn omtrent 13 milliarder kroner mindre i bilrelaterte avgifter enn i 2013. Det er jeg stolt over, bilistene skal ikke være statens melkeku. Jeg er derfor skuffet over at Høyre i sitt forslag til nytt partiprogram tar til orde for å innføre veiprising. Det vil innebære at alle må ha en GPS-brikke i bilen som måler hvor langt du kjører, hvor du kjører og når du kjører og beregner en avgift du må betale ut i fra det. I praksis et taksameter i hver eneste bil.

Jeg vet at flere i Høyre har vært bekymret for at avgiftene bilistene betaler inn til statskassen har falt kraftig de senere årene og at de nå ser veiprising som en mulighet til å hente inn det tapte. De ønsker å ta i bruk et såkalt «bærekraftig system for veiprising». Ordet bærekraftig sier egentlig alt – at bilistene betaler mindre inn i dag enn for seks år siden anser ikke Høyre som bærekraftig. De har derfor funnet frem kalkulatoren og regnet seg frem til hva de kan hente inn ved et nytt veiprisingssystem. Samtidig rosemaler man det og sier at bompengene dermed vil forsvinne. Nei, det du gjør er å flytte dagens bommer inn i en liten brikke alle må ha i bilen sin. At Ap, Sp og Sv ønsker seg dette vet vi fra før, men at Høyre også nå ønsker seg en slik løsning er skuffende.

Det er en rekke problemer med veiprising, ja faktisk kanskje enda større enn med dagens bommer. Jeg er sikker på at mang en avgiftshungrig politiker vil se det som en gyllen mulighet til å melke bilistene for mer penger og kilometerprisen kan i praksis økes med et tastetrykk. Veiprising kan også slå uheldig ut for distriktene. Det vil bety at mange mennesker vil måtte betale for å kjøre på veier som for lengst er bygget og betalt, og der det ikke står bommer i dag. De kan i praksis ende opp med å betale for kostbare kollektivprosjekt i byene. Det er selvsagt også grunn til å være bekymret for personvernhensyn ved veiprising. Jeg tror de fleste ikke ønsker at noen skal kunne spore bilen deres nøyaktig, vite hvor de kjører, hvor langt de kjører og når de kjører.

Frp vil redusere og fjerne mange av dagens avgifter for bilistene, spesielt bompenger. Frp er mot å erstatte bompenger med veiprising. Veibygging og samferdsel er samfunnskritisk infrastruktur, som staten i all hovedsak bør betale for over samferdselsbudsjettet – ikke bilistene gjennom bompenger eller veiprising.