Debatt

Ingen talerstol for rasisme!

DEBATT: Vi i Antirasistisk Front håper at Stortinget er sitt ansvar bevisst og skjønner at rasisme ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre, og rammes av paragraf 185 om hatefulle ytringer. Når SIAN og andre rasistiske organisasjoner leverer en søknad til en norsk kommune, må de få NEI, skriver Nina Narvestad.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skrevet av: Nina Narvestad, Leder, Antirasistisk Front

SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge) er nå på sin norgesturne og var nettopp i Bergen og Oslo, hvor det oppsto vold mot SIAN-leder Lars Thorsen og tåregassbruk fra politiet, spesielt mot ungdommer i alderen 15-25 år. Politiet hadde i forkant satt opp store mengder sperringer og hadde mange på jobb. Er det virkelig slik vi vil at store samfunnsressurser skal brukes?

SIAN står for en rasistisk hatpropaganda spesielt rettet mot muslimer, som er ulovlig ifølge norsk lov: Paragraf 185, hatefulle ytringer :

«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres :

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne

De som mener at SIAN ikke rammes av dette lovverket, har aldri vært på en SIAN demonstrasjon.

Vi har sett hva det rasistiske hatet fører til. 22. juli 2011 ble 77 mennesker brutalt henrettet av rasisten Anders Behring Breivik som hadde det samme tankegods som SIAN fremmer på sine demonstrasjoner.

Benjamin Hermansen var 15 år gammel da han 26. januar 2001 ble knivstukket og drept. Han sto og pratet med en kamerat utenfor nærbutikken da to nynazister fra gruppen Boot Boys hoppet ut fra en bil og angrep ham. Han var et tilfeldig offer og ble drept på grunn av sin hudfarge. En av drapsmennene, Ole Nicolai Quisler, dro rett på nazileir med Nordfront etter endt soning.

Indiskfødte Arve Beheim Karlsen ble funnet druknet i Sogndalselva etter å ha blitt jaget over en gangbro 23. april 1999. Han ble jaget av menn som ropte «drep negeren».

Philip Manshaus drepte sin adopterte lillesøster Johanna Ihle-Hansen og gikk deretter inn i Bærum Moske med våpen med mål om å drepe mest mulig, 10.august 2019.

Trenger vi virkelig flere eksempler før vi forstår at hatkanalen ut i det offentlige bør stoppes?

I 1942 så vi også det rasistiske hatet rette seg mot en utpekt folkegruppe i Norge, jøder. Nazistene fikk overlevert 773 norske jøder som ble deportert til tyske dødsleire.

Er det virkelig dette Norge vi vil ha? At organisasjoner som SIAN kan stå i våre gater og på våre torg og prøve få med seg folk i et farlig hat mot landets muslimer? Et hat vi allerede har sett i praksis fører til vold og tap av menneskeliv.

Det var veldig mange frustrerte ungdommer på SIAN demonstrasjonene både i Bergen og Oslo. De måtte høre på et budskap som rammet hele deres identitet, mødre, fedre, søsken, besteforeldre, lokalsamfunn. Alt som for dem er kjent ble propagandert ut i det offentlige som farlig og ikke en del av hva vi vil ha i Norge.

Man må ha klart for seg at Regjeringen gjør et bevisst valg når de tillater rasistiske organisasjoner et talerør ut i det offentlige. Ser man på eksisterende lovverk, så er det ikke lovlig.

Det stod noen folk i gule tskjorter med skriften «men størst av alt er ytringsfriheten» på demonstrasjonen i Bergen 22. august. Etter demonstrasjonen samlet disse seg for å ha videomøte fra tv-kanalen «Alternativ Media», en rasistisk propagandakanal. 1 av de var Anneli Virtanen, ekskludert fra jobben og  Fagforbundet på grunn av tilknytning til den nazistiske gruppen den nordiske motstandsbevegelsen (Nordfront).

En annen var Veslemøy Lian, som ofte på scenen ble omtalt av SIAN-profil Anna Bråten.

Vi i Antirasistisk Front håper at Stortinget er sitt ansvar bevisst og skjønner at rasisme ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre, og rammes av paragraf 185 om hatefulle ytringer. Når SIAN og andre rasistiske organisasjoner leverer en søknad til en norsk kommune, må de få NEI.

Hatet er farlig og giftig, og Regjeringen burde vært det ansvaret bevisst for lenge siden.

Det er et hån mot alle rasismens ofre i Norge at grupper som SIAN bare kan levere inn en søknad i norske kommuner og så får de lov å ha sine arrangementer.

Ingen talerstol for rasisme!

Mer fra: Debatt