Debatt

Sikkerheten i Ryfast

DEBATT: Professor Ove Njå har fortalt oss det alle vet, at alle undersjøiske tunneler er farlige.

Professor Ove Njå har stilt spørsmål ved sikkerheten i Ryfast, og innsenderen peker på at man kunne ha bygd tre broer over Høgsfjorden for kostnaden for tunnelene. Bildet er fra en øvelse i Ryfylketunnelen i desember i fjor.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skrevet av: Øyvind Larsen, Ålgård

Vi har nå kjørt mange ganger gjennom Ryfast. Anlegget er imponerende flott, men det som her kommer fram, er så pass viktig at det gir oss et tankekors.

Vi som har kjørt flere titall ganger gjennom det flotte anlegget med det fargeskiftende rommet på ca midten har sett at når vi holder ca. 80-90 km/t, så blir vi ofte forbikjørt av kjøretøyer som har fra 10-30 km/t større hastighet. Vi har også registrert at lite eller ingen info har framkommet om for rask kjøring, som igjen betyr at det er ingen kontroll med farten. Et mulig uhell som her nevnes vil kunne få katastrofale følger, særlig hvis det nå skulle skje en fredag eller søndag, eller like etter arbeidstid.

Men - dette er overhodet ikke tema foreløpig. Temaet er helst bare når Ryfast ikke lenger er gratis, og når ferja kan få normale konkurranseforhold. Saken med spanjolene og medias slapphet og deres uinteresse med å finne ut hvorfor det har vært gratis i nå snart åtte måneder, og at det antydes gratis ut året, er merkelig og søkt.  Men spanjolene har visstnok protestert, og vi ser ut til å få interessante tider framover.

Sjøl om jeg har vært lenge, og er vel en av de aller ivrigste motstanderne mot Ryfast, er det i mitt hode liten eller ingen grunn for å kritisere ansvarlige for byggingen og ivaretakelse av sikkerhet i Hundvåg/Eiganes- og Ryfast-tunnelene. Det hele er et flott utført prosjekt, og jeg kan ikke se at det hverken i praksis eller med ytterlige initiativ kunne vært gjort forbedringer med tanke på sikkerhet. Eiterjord & Co har utvilsomt gjort en god jobb. Hvor mye lederne av prosjektet kan klandres for miljøtabben med diverse uønsket graps i grunnen på Solbakk vet vi ikke.

Men - undersjøiske tunneler som er så lange som Ryfast, og med særlig den lange over 4 km bratte (over 7% stigning) bakken opp mot Solbakk, vil uansett sikkerhetsinvesteringer være en farlig tunnel. Hvor farlig er ikke minst avhengig av de kjøretøyene og de sjåførene som trafikkerer tunnelen. Bensintankbiler og lastebiler med farlig gods er et tilleggsproblem i slike lange tunneler. Terror tør vi ikke nevne. Dersom en ulykke med brann eller andre farlige gasser skulle utvikle seg en dag med mye trafikk, ville særlig området nær Solbakk være et sted ingen ville ønske å være.

Dette enormt kostbare tunnelprosjektet kostet altså totalt over 12.000 millioner kroner, men man har visst lånt bare 7 milliarder. Hvem som betalte de 5 milliarder cash har ingen fortalt. Etter hvert som befolkningen øker i både Stavanger-distriktet og i Ryfylke så vil trafikken også øke, og dermed risikoen for ulykker med eller uten brann.

Professor Ove Njå har fortalt oss det alle vet, at alle undersjøiske tunneler er farlige, men det som i mitt hode er udiskutabelt vesentlig, er at for 12 milliarder kroner kunne man ha bygget  tre broer over Høgsfjorden  og dermed spredt trafikk i vårt område. Dette er etter min mening et hovedpoeng med hele Ryfast-skandalen (mitt uttrykk).

Mer fra: Debatt