Debatt

Nikotin-moralisme

DEBATT: Nikan finner det sterkt kritikkverdig at helsepolitikere setter sårbare grupper i samfunnet opp mot hverandre, skriver Yvonne Johnsen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skrevet av: Yvonne Johnsen, medarbeider i Nikan.

Nikan er en allianse for røykfri nikotinbruk. Vi jobber for bedre folkehelse og livskvalitet ved hjelp av skadereduserende produkter for nikotinavhengige.

Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen uttaler til Dagsavisen 13. juli at det er for mange moralister i Helsedirektoratet som skylder på EØS for å trenere innlemmelsen av tobakksdirektivet i EØS-avtalen. Allerede i 2016 ble det vedtatt at det skulle bli lov å selge e-sigaretter med nikotin i Norge.

Årlig dør over 6000 mennesker i Norge grunnet røykerelaterte sykdommer.

Å lese at Kjersti Toppe i SP, første nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, mener at det ikke haster med å starte salget av e-sigaretter med nikotin i Norge er skremmende. Hun nevner nyrekruttering av ungdom som et faresignal, men i den senere tid har det kommet mange nye undersøkelser som viser at ungdom nå mener det er barnslig og uinteressant med damp.

I februar kunne vi lese i ABC nyheter at Toppe tok til orde for en ekstrarunde på vedtaket om å tillate nikotinholdige e-sigaretter.

Karl Erik Lund ved FHI sier røykere ofte føler seg forfulgt, og de kan ha en fluktrute fra tobakken som er livreddende ved å bytte til e-sigaretter. Ifølge Public Health England er e-sigaretter sterkt skadereduserende.

Toppe mener det er viktigere å pushe på EU-systemet når det gjelder innholdsmerking og advarselsmerking av alkohol enn å ta tak i systemet for å få gjennomført en lov som kan føre til redusert tradisjonell røyking.

Nikan finner det sterkt kritikkverdig at helsepolitikere setter sårbare grupper i samfunnet opp mot hverandre. Det er et dårlig signal å sende at alkoholrelaterte sykdommer rangerer høyere på prioriteringslisten enn røykerelaterte skader og dødsfall.

Vi oppfordrer til å bruke de verktøyene vi har i skadereduserende nikotinprodukter som e-sigaretter, sørge for god informasjon og se til at brukeren får trygge produkter på det norske markedet.

Mer fra: Debatt