Debatt

Kraftløst av regjeringen!

DEBATT: Kraftkrevende industri over hele landet sørger for klimavennlige arbeidsplasser og verdiskapning over hele landet, da trenger vi å styrke industrien i en vanskelig periode, ikke svekke den. skriver Øystein Langholm Hansen (Ap)

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skrevet av: Øystein Langholm Hansen, stortingsrepresentant (Ap), Transport- og kommunikasjonskomitèen

Kraftindustrien i landet står ovenfor en alvorlig krise, og regjeringen svarer dem ikke.

Vi i Arbeiderpartiet ønsker å sikre den kraftforedlende industrien i hele landet likeverdige konkurransevilkår med resten av Europa. Vi ønsker å sikre at investeringene kommer i Norge istedenfor utlandet. Vi må huske på at strømpris er den desidert høyeste kostnaden ved produksjonen. Det betyr mange millioner for enkeltbedriftene. Dessverre støtter ikke regjeringen vårt forslag og går imot en industri i krise.

De siste tre årene har industriens kostnader ved å være tilknyttet strømnettet økt betydelig. Kostnadsøkningen henger både sammen med endringer i Statnetts tariffmodell og betydelige investeringer i transmisjonsnettet. Utviklingen svekker grønn, norsk industris konkurransekraft, og truer arbeidsplasser og verdiskapning over hele landet.

Å støtte vårt forslag forslaget er som et kinderegg. Vi får investeringer- sikrer arbeidsplassene- får grønnere produkter produsert på norsk vannkraft.

De tre siste årene har industriens kostnader til strømnettet økt betydelig. Regjeringen har stukket hodet i sanden og latt dette skje. Med den passive eierskapspolitikken sin så gambler regjeringen med norske arbeidsplasser.

Jeg har hatt flere møter med prosessindustrien blant annet om korona pandemien og krisepakkene, og de påpeker alle det samme, reverser prisøkningen slik at norsk industri har samme konkurransevilkår som resten av Europa. Det er hva vi trenger, i tillegg til å ordne opp i Co2-kompensasjonsordningen.

Metallverkene til Hydro alene har rundt 2000 ansatte. Disse endringene vil gå utover hardtarbeidende vanlige menneskers liv, uansett om de bor i Årdal, Husnes, Svelgen eller Ålvik.

Regjeringa bruker ikke sin eierstyring gjennom Statnett og lytter ikke til industrien som står i en krise. Det blir da foreslått å gå fra 60 % reduksjon til 50 %. Dette er hull i hodet, tariffen må ta hensyn til verdien store, stabile forbrukere har for forsyningssikkerheten. Det sier seg selv at kostnaden med å levere til storforbrukere av kraft er svært lav i forhold til å levere til mange småforbrukere. Da må reduksjonen være på linje med det kraftforedlende industri har i Tyskland og i Frankrike (inntil 90% reduksjon). Og norsk industri skal ikke straffes for om de er tilknyttet sentralnettet eller regionalnettet, det må være like vilkår over hele landet.

Jeg og Arbeiderpartiet er bekymret for at kostnaden for kraft fra nettet er i ferd med å sette en stopper for ny og eksisterende industri. Industrien bør sikres stabile rammevilkår over tid og disse medlemmer viser til at det i fastsettelsen for tariffene for industrien (SFHB) i for liten grad tar hensyn til verdien store, stabile forbrukere har for forsyningssikkerheten i Norge.

Vi er nødt til å satse på Norsk grønn industri! Kraftkrevende industri over hele landet sørger for klimavennlige arbeidsplasser og verdiskapning over hele landet, da trenger vi å styrke industrien i en vanskelig periode, ikke svekke den. Norsk kraftkrevende industri er i verdenstoppen både på klima og innovasjon. Norge trenger disse bedriftene og arbeidsplassene. På grunn korona står norsk eksport industri i en vanskelig situasjon, da må vi som fellesskap stille opp.

I disse kompensasjonstider så sitter altså regjeringen helt stille og ser på at norsk grønn industri mister konkurransekraft og investeringene går til andre land. Alle forstår jo at dette er galskap.

Mer fra: Debatt