Debatt

Tung tids tale

LEDER: Honnørord som «dugnad» og «vi» er blitt brukt flittig, nå tenker Jan Tore Sanner mer på sparegrisens ve og vel, skriver Bjørn G. Sæbø.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

For enhver finansminister ligger det i jobben å være nøktern og mane til moderasjon og måtehold. Jan Tore Sanner greide å mane bildet ganske så mørkt da han under framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett lovet mindre penger i sparegrisen «i all framtid». En mer poetisk anlagt finansminister som Sigbjørn Johnsen ville ha funnet et passende dikt av favoritten Hans Børli, eller kanskje Halldis Moren Vesaas? «Tung tids tale» ble skrevet under 2. verdenskrig, men bør leses ofte av dagens politikere, spesielt verselinjen «Det heiter ikkje: eg – no lenger. Heretter heiter det: vi.»

LEDER: Venstres koronakrise

Jan Tore Sanners revidert-tale hadde dessverre for lite av det vesaaske «vi». I tallene som ble lagt fram for Stortinget i går er det en ekstrem sprik mellom regjeringens påplussing med 2,1 milliarder kroner i revidert, der 1,5 milliarder går til å dekke fylkeskommunenes tap av billettinntekter i kollektivtransporten. Kommunenes interesseorganisasjon KS har beregnet tapet til mellom 12,5 og 20 milliarder kroner i 2020. Bare dette spriket mellom revidert og KS-beregningene er massivt, og når skatteinntektene på grunn av oljekrisen snart slår inn for fullt, kan kommunene risikere en dobbeltsmell.

LEDER: Equinors USA-skandale

Kampen mot koronaviruset er framstilt som en nasjonal dugnad av regjeringen. Så langt har dugnaden gått bra, men i en dugnad må av og til noen ta tyngre tak enn andre fordi de har sterkere rygg. Derfor er det uakseptabelt at regjeringen skyver fra seg deler av jobben og lar kommuner – som ikke har et oljefond å tappe av – ta mye av regningen. Kutt i kommuneøkonomien nå er å be om problemer. Det er kommunene som har førstelinjetjenester som skole, eldreomsorg og barnevern, og det er i disse budsjettene kuttene vil komme. I krisens første dager gikk det tydelig fram at regjeringen ville betale det det kostet å stenge ned et land. Honnørord som «dugnad» og «vi» er blitt brukt flittig, nå tenker Jan Tore Sanner mer på sparegrisens ve og vel.

LEDER: Regiondødaren Vestland

Mer fra: Debatt