Debatt

Bli med på nye eventyr!

DEBATT: Stavanger går fra over tjue år med blått styre til noe helt nytt. Aldri har det vært laget en politisk plattform av formatet som nå er gjort.

Stavanger rådhus 
Rådhuset i Stavanger
Stavanger kommune bystyre bystyremøte lokalpolitikk 

desember 2018
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Linda S. Krüger. Kommunestyrerepresentant Stavanger Ap. Nestleder i utvalg for miljø og utbygging

Det er mye som er nytt i Nye Stavanger. Nye utvalg kommer til, gamle styrer forsvinner. Verv forandrer titler og bydeler blir kommunedeler.

Det som tidligere har vært Kommunalstyre for miljø og utbygging er nå blitt til Utvalg for miljø og utbygging. Sakslisten til dette utvalget omfatter saker med et stort spenn, så stort at det nok kan oppfattes som uoversiktlig for den som ikke er over gjennomsnittet politisk interessert. Utvalget skal behandle saker om alt fra slitte vannrør, miljøplaner, bygging og rehabilitering av skoler og fjerning av rotter i sentrum til store konseptvalgsaker i byutvikling, oppgradering av fortau og en helhetlig sykkelstrategi.

LEDER: Får vi enda en bomring?

Med andre ord, dette er et utvalg med et mangfold av saker som angår absolutt alle som bor i Stavanger. Sagt på en annen måte, dette utvalget fasiliterer for det aller meste som skjer i byen vår, over og under bakken.

Stavanger Arbeiderparti skal vise at det vi vil, får vi til!

Vi skal jobbe for å tette vedlikeholdsslepet på byggene våre, vi skal ruste opp skolene våre, vi skal fortsette å satse på sykkeltilbudet og vi er helt klokkeklare på at næringsliv, folkehelse, samarbeid og nyskaping hører ihop!

Derfor vil vi som nå skal i gang med den utrolig spennende jobben med å ta dette viktige arbeidet videre de kommende årene, svært gjerne ha innbyggerne med på laget! Fortell oss hva du mener. Send oss en mail eller tekstmelding. Ring oss. Bruk stemmen din til å fortelle hva som er viktig i akkurat ditt nabolag, hva som teller for deg som innbygger og hvordan du mener at dette kan løses på en god måte.

For Arbeiderpartiet vil alltid den enkeltes stemme være utrolig viktig!

I vår politiske plattform legges det tydelige og konkrete føringer for det politiske fokuset de neste fire årene. Det handler om en annen kurs i boligbygging, eldreomsorg, skolehverdagen for barna våre og alt dette skal ligge under paraplyen som ble vedtatt i den nye klima- og miljøplanen for Stavanger kommune. Det er mange som er skeptiske til hvordan dette skal kunne gjennomføres, og det er fullt forståelig! Stavanger går fra over tjue år med blått styre til noe helt nytt. Aldri har det vært laget en politisk plattform av formatet som nå er gjort. Aldri har en allianse av styrende partier vært så samkjørte om de viktige prioriteringene som er tilfelle i 2019. Alt dette skal vi alle bli vant til.

Det nye flertallet skal inn i nye roller som styringspartier. Den gamle posisjonen skal finne sin plass i opposisjonsrollen der de med rette skal være kritiske, skeptiske og utfordre nye løsninger. Men slik får vi til endringer. Ved å la meningene brytes mot hverandre, ved å utfordre, stille spørsmål, la vedtatte sannheter forandres til nye, og ved å se at det eneste som er legitimt i dialogen med innbyggerne er en gjensidig respekt, der kommunikasjonen legger til grunn at politikerne på ingen måte har fasitsvarene. Ei heller at politikerne har alle i folket bak seg. Slik er det aldri, for ingen partier får 100 % av stemmene i et valg. Derfor vil det alltid være noen som ikke er fornøyd. Noen som blir skuffet, sint eller frustrert. Vårt utgangspunkt vil være at flest mulig får en enda bedre hverdag med en rødere og grønnere politikk enn det som har vært tilfelle de siste desenniene.

LES OGSÅ: Barnevernet må styrkes

For oss i Stavanger Ap må alt vi gjør bygge på det sosialdemokratiske grunnlaget som vår politikk er bygget ut fra. Når vi skal bygge nytt, inkludere nye næringer eller lage nye kollektivløsninger skal enkeltmenneskets unike verdi, solidariteten mellom mennesker og tanken om at den sterke bærer en litt tyngre bør enn den svake ligge der som en grunnpilar, som en trygg og solid grunnmur.

For ingenting av hverken bymiljø eller byutvikling kan sies å være vellykket om den ikke aktivt jobber beinhardt for å ivareta så mange interesser som mulig, for at disse skal kunne jobbe sammen mot en enda bedre by. Det er de som er vårt mandat de kommende fire årene, og vi ønsker deg som innbygger med på laget.

Nytt trenger ikke å være usikkert og uforutsigbart. Nytt kan være spennende, innovativt og nødvendig. Det nye som er nå, er både spennende og innovativt. Og så absolutt nødvendig!