Debatt

Det gikk litt hekkan

DEBATT: Venstre fikk et resultat vi ikke er fornøyd med, men valgkampen var bra, skriver Venstres bystyregruppe.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Jan Erik Søndeland, Mette Vabø, Kjartan A. Lunde, Iselin Nybø, Bjarte E.  Horpestad, Ann Elin Piel, Kolbein H. Lunde, Erik Hammer, Roar Houen, Stavanger Venstre

Et valg er over. Det blir en ny flertallskonstellasjon. Venstre går i opposisjon, og vi gratulerer det nye flertallet og Kari Nessa Nordtun (Ap) med ordførervervet.

Vi innrømmer det gjerne.  Venstre fikk et valgresultat vi ikke er fornøyd med. Men vi er fornøyd med valgkampen.  Vi har vært høyt og lavt. Vi har banket på tusenvis av dører. Vi har hatt morgenaksjoner og postkasseaksjoner. Vi har stått på stands over hele kommunen. Vi har deltatt i debatter og skrevet leserinnlegg.  Våre frivilligemedlemmer har gjort en forbilledlig innsats.  Men det holdt ikke helt denne gangen.

Vi ønsker også å gi honnør til de frivillige i de andre partiene. De som ikke har kjempet for seg selv, men for partiet, ordførerkandidaten og det politiske prosjektet de tror på. De som uselvisk har kjempet for partiet sitt. Det er det som er valgkampens helter. Det skal hedres. Det er ofte de som bærer valgkampen i demokratiets navn.
Vi må tilbake til perioden 1995 – 1999 hvor Venstre sist var i mindretall.  Vi er stolt over det vi har vært med på siden den gang.

Vi har oppriktig ment at det ikke var behov for et politisk skifte, men at de politiske løsningene i Stavanger måtte utvikles videre. For miljøet, for skolen, for de som lever i lavinntektsfamilier, for kulturlivet, for eldreomsorgen.  Som sosialliberale er vi alltid underveis og på jakt etter nye og bedre løsninger.
Det er fire partier som har fremholdt at 24 år med et flertall med en høyreordfører i spissen er nok. Ap, SV, MDG og Rødt.  De fikk 29 av bystyrets 67 representanter. Det var Rødt, med sitt fantastiske gode resultat, som gikk frem fra én til fire representanter. De tre øvrige partiene, som fra bystyrets talerstol og gjennom hele valgkampen har ropt på skifte, stod mer eller mindre på stedet vil.  Ikke en eneste ny representant.

Det var det blokkuavhengige partiet «Folkeaksjonen nei til bompenger» (FNB) som valgte rød side. Da først var det gjort. Da først ble det et skifte.
Valgdagsmålingen var knapt lest opp før AP/SV/MDG/R var klare som egg til å inngår forhandlinger med nettopp FNB.  Partiet som «elsker bompenger» skal inngå politisk fellesplattform med «de som hater bompenger». 
Venstre skal følge med som ørner på hvordan det nye flertallet håndterer kommunens klimakamp.  AP, SV, Rødt og MDG har erklært klimakrise i Stavanger.  Vi er spent på hvor mange ganger klimakrise blir nevnt i det nye politiske plattformen og ikke minst hvilke akutte og mer langsiktige løsninger de legger opp til.  Vi tror det skal noe til å makte det Venstre klarte i samarbeid med andre i forrige periode.

- Stavanger ble i år kåret som Norges elbilhovedstad. Ingen byer har gjort så mye for å tilrettelegge for elbiler det siste året som vi, bl.a. fikk vi på plass en støtteordning for borettslag.  Klarer det nye flertallet å følge dette opp?

- Stavanger har fått stor oppmerksomhet på at vi er den kommunen i landet som har gjort mest arbeid for å forberede oss på ekstremvær. Oslo var betydelig lenger nede på listen.  Klarer det nye flertallet og utarbeide en troverdig handlingsplan?

- Da Norges sykkelby 2018 skulle kåres kom vi på 3. plass. Vi har siden 2013 investert over 200 millioner kroner fra bykassen til sykkel og nå rulles nye og flotte sykkelveier ut over hele kommunen.  Hva vil det nye flertallet investere?

- Vi tok allerede i 2017 et initiativ overfor andre kommuner med cruisehavner, og fikk tidligere i år landet en felles nasjonal cruiseavtale som skal få utslippene betydelig ned. Hva gjør flertallet nå? Har vi sett det den siste cruisebåten i Vågen?

- Vi har prioritert høyt forvaltning av de grønne områdene i byen og gjennom politiske vedtak har vi satt av hele 18 millioner i forvaltning av grøntområder. Følger den nye flertallskonstellasjonen dette ytterligere opp?
Mens FNB gikk til valg på å fjerne bomringen, gikk MDG til valg på at de kun ville inn i et samarbeid som garanterte for tiltak som oppnår Stavangers vedtatte mål om 80 % utslippskutt innen 2030. Over 50 % av klimagassutslippene i Stavanger kommer fra veitrafikk. Da er vanskelig å se hvordan MDG og FNB skal klare å bli enige om tiltak som i praksis må fjerne utslippene fra veitrafikken nærmest fullstendig  i løpet av de neste ti år. Det har allerede lekket ut fra forhandlingene at FNB har fått gjennomslag som vil gjøre det billigere å kjøre fossile biler i Stavanger. Vi undrer oss derfor stort om MDGs valgløfte allerede vil være brutt når den endelige samarbeidsavtalen presenteres. Venstre har foreslått at FNBs krav om bortfall av rushtidsavgiften må kompenseres med blant annet gratis buss i rushtiden.
Vi ønsker MDG lykke til i forhandlingene og vi håper de lykkes i å få inn nye kraftige tiltak for utslippskutt. For vi har ikke fire år å miste i klimakampen. Vi har en klimakrise, og den er her nå.

I Venstre gleder vi oss til å ta fatt på den kommende peridoen. Vi skal være politiske vaktbikkjer og fremme Venstres helhetlige program.  Vi lover å føre en ansvarlig og konstruktiv opposisjonspolitikk.  Vi skal bidra til at bystyret blir det det skal være. Et sted for konstruktive debatter som fører fram til gode beslutninger for alle i byen. Vi har mange forventinger til det nye flertallet, særlig på de områder vi ønsker å prioritere. Vi nevner noe få.
- Ikke tull med trehusbebyggelsen og bygg ikke meningsløst høye nye høyhus.
- Gi Stavanger en byarkitekt som kan løfte den arkitektoniske kvaliteten i byen.
- Før klimakampen videre med en klar og tydelig offensiv miljøpolitikk.
- Vern matjorda, de grønne områdene våre, bygg sykkelveier og kutt utslipp fra veitrafikk, sjø, industri og i primærnæringene.
- Gi skolen bedre økonomiske rammevilkår.
- Gjennomfør et løft på psykisk helse generelt og selvmordsforebygging spesielt.
- Gi de ansatte i barnehagen, barnevernet og eldreomsorgen en mindre belastende arbeidshverdag.
- Sørg for at omstillingen av eldreomsorgen gjøres på en måte som gir gode tjenester for syke eldre, slik at de kan få bo hjemme så lenge som mulig, i trygghet og verdighet.
- Sats på kultur, støtt opp om det frie feltet og øk støtten til det frivillige kulturlivet.
- Glem ikke at Stavanger må satse på næringslivet. Venstre gikk til valg på å gjøre Stavanger til den mest grundervennlige byen. Kan det nye flertallet matche denne ambisjonen?
Vi ønsker det nye flertallet lykke til med å styre byen de neste fire årene.  Det gikk litt hekkan for oss i valget, men vi skal nok klare å samarbeide med de røde Hekkanpartiene.
Venstre skal være byens mest tydelige og konstruktive opposisjonsparti. Det skal dere får merke.  Og det store målet heter 2023.