Debatt

La gymmen på Storhaug leve

DEBATT: Til nyvalgte og gjenvalgte politikere i Stavanger: Fysisk aktivitet for voksne er viktig!

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Bjørn Aage Krane og Stein Viksveen. På vegne av brukerne av gymtilbudet i Storhaughallen.

De siste to årene har det vært arrangert trening for alle tre ganger i uken under instruksjon av Gyda Marie Øian Leavy i Storhaughallen. Det var Storhaug Frivilligsentral som dro i gang dette initiativet, som har hatt en forbløffende suksess. Med en sped start på åtte deltakere har treningsøktene samlet opp mot 60 deltakere, de fleste 60 pluss, men treningen er åpen for alle aldersgrupper.

Gyda gjør en formidabel jobb, og vi føler alle at hun ser oss og følger med, både når vi har problemer og når vi har fremgang. Det er hevet over en hver tvil at denne treningen og Gydas opplegg har stor betydning for både helse og sosial funksjon hos deltakerne. Det er også positivt at innvandrerkvinner har latt seg inspirere til å bli med på trening – dessverre foreløpig ikke deres menn. Vi håper de kommer etter.

Til tross for den store betydningen som treningen har og den økende oppslutningen i en bydel dere ønsker å bedre levekårene for, føler vi at opplegget lever et usikkert liv i de kommunale budsjettene.

Svært mye er avhengig av Gydas ledelse, og så lenge hun bare er midlertidig ansatt frykter vi at hun skal finne seg en sikrere jobb, og ikke minst et ansettelsesforhold som gjør at hun kan finansiere bolig som nygift sammen med sin mann. Mister vi henne og Målfrid Østerhus, som samler deltakerne til sosialt samvær etter treningen, så frykter vi at hele opplegget vil kollapse. Begge disse to jentene er helt sentrale for at vi som trener beholder tilbudet som holder oss i form, noe som også letter trykket på sykehjemsplasser.

Etter det vi vet, koster en sykehjemsplass pluss/minus en million kroner i året. Vi er ikke i tvil om at treningen bidrar sterkt til å redusere behovet for sykehjemsplasser. Om fem år har etterkrigsgenerasjonen fylt 80 år. Det er da det for alvor begynner å koste penger hvis dere ikke griper inn forebyggende for eksempel med treningstilbud.

Statistisk sentralbyrå har, ikke overraskende, regnet ut at personer over 80 år er storforbrukere av sosiale tjenester og helsetjenester. Denne gruppen vil dobles før 2040 og tredobles før 2060. Samtidig vet vi at det er vanskelig å skaffe nok helsepersonell. I følge NOVA manglet det i 2015 over 2300 sykepleiere i Norge. I 2035, om 15 år, er det beregnet at vi vil ha et underskudd på 28.000 sykepleiere.

Alle disse fakta gjør det innlysende at politikerne i langt større grad må prioritere forebyggende helsetiltak i tillegg til behandling. Gymmen i Storhaughallen er et typisk eksempel på å forebygge at folk opp i årene får problemer, - problemer de unngår eller i det minste utsetter med å være med på trening. Vi skal heller ikke undervurdere det sosiale aspektet ved at treningen starter og avsluttes med kaffe og noe å bite i. Det er her Målfrid gjør en fantastisk frivillig innsats med å samle inn mat som ellers ville ha blitt kastet fra butikkene, og sørger for at den blir tatt vare på og spist.

Derfor ber vi dere om å spikre fysisk aktivitet for voksne fast i budsjettene, gjerne i den form det har fått i Storhaughallen – den har vist seg å samle mange deltakere. Storhaug

Frivilligsentral trenger økonomi for å få en fast ansettelse av Gyda til å koordinere og videreutvikle tilbudet. Hun kan til og med hjelpe andre frivilligsentraler/organisasjoner i kommunen med å dra i gang liknende tilbud. På denne måten kan dere gjøre Stavanger til en foregangskommune når det gjelder forebyggende helsetiltak. Høres ikke det bra ut?