Debatt

Kjære politikere: Gi Paradis en sjanse!

DEBATT: Annamaria Gutierrez, leder av kommunalstyret for kultur og idrett, skriver i kronikken Akropolis-visjonen – i RA 6. juli at Stavanger, MUST og Rogaland Teater jobber på overtid, åtte år er gått siden prosessen med ny lokalisering for Rogaland Teater ble lansert og i følge Gutierrez har vi ikke tid til en ny lokaliseringsdebatt, skriver Stian Robberstad.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Stian Robberstad

Rogaland Teater har behov for nye lokaler, det er hevet over en hver tvil. Stavanger Museum har også behov for nye og tilrettelagte lokaler, de befinner seg også i en svært krevende økonomisk situasjon. En samlokalisering mellom partene er isolert sett ingen dum ide` særlig i en tid hvor «kulturkronene» ikke sitter like løst som tidligere. Kulturlivet blir lokalt, regionalt og internasjonalt oppfordret til å finne nye og kreative måter å løse gamle og velkjente utfordringer på. Med en samlokalisering slår man potensielt flere kultur-fluer i en smekk.

Det betyr imidlertid ikke at en samlokalisering av de to kulturinstitusjonene er den beste løsningen for Rogaland Teater, Stavanger Museum eller Stavanger. Etablering av nye eller flytting av velkjente kulturinstitusjoner er en tidkrevende prosess. Nytt operahus i hovedstaden tok 40 år, nytt Stavanger konserthus tok 14 år. At vi etter åtte år ifølge Gutierrez har dårlig tid stemmer ikke. Sceneskifte, Rogaland Teater sitt eget egen prosjekt for ny lokalisering opererer, så vidt meg bekjent, heller ikke med en tidsramme på åtte år. At teateret etter flere års resurskrevende arbeid blir tatt som gissel i «debatten» om samlokalisering av Stavanger Museum er hverken særlig demokratisk eller optimalt for utviklingen av den mye omtalte Eckhoff-høyden eller byen som helhet.

Mulighetsstudien

Mulighetsstudien, gjennomført av det lokale arkitektkontoret Helen & Hard, viser også at en utbygging i tråd med Akropolis-visjonen skal holde hardt om man samtidig skal ivareta dagens historiske bygninger og miljøet rundt. Ja, det er mulig, men til hvilken pris? Å stille åpenbare spørsmål er upopulært, denne saken er intet unntak. Flere av byens arkitekter, fagfolk man vanligvis har stor respekt for, både offentlig ansatte og i privat næringsliv er skeptiske til en samlokalisering, ikke fordi de har noe i mot at kulturinstitusjoner samarbeider, men fordi en står i fare for å skade det man man i realiteten prøver å oppnå. Tomten løser ikke arealbehovet på en forsvarlig måte.

Hvor er den beste lokasjonen?

Forslaget om nytt teater i Paradis er heller ikke nytt, det har vært oppe flere ganger, men for det meste bak lukkede dører. At Lagård/ Paradis omsider har fått status som en del av sentrum i en etterlengtet sentrumsplan er svært positivt for utviklingen av Stavanger. Om Lagård/ Paradis viser seg å komme ut som beste lokasjon for et nytt Rogaland Teater og for den lokale byutviklingen bør teateret bygges her. Om stasjonsområdet viser seg å være den mest egnede lokasjonen for et nytt Rogaland Teater og for byen, ja, da må det selvsagt bygges der.

Den lokale arkitekten Live Gram har engasjert seg i debatten og peker på en mengde utfordringer med Akropolis-visjonen, blant annet at romprogrammet er for stort for tomten, at Akropolis står i fare for å bygges i stykker, at dette fort kan bli langt dyrere enn et nybygg, at dette, pga komplisert saksbehandling blant annet med vernemyndighetene, kan ta svært lang tid å få realisert, at det er sannsynlighet for at det vil brukes en del penger på kompromissløsninger og at en videreutvikling av teateret i framtiden blir svært vanskelig (teaterkunsten er stadig i endring. Dagens teater har vært bygget om 15 ganger siden 1883, dvs et gjennomsnitt på hvert 10. år).

Gram mener at Paradis-alternativet må utredes nettopp fordi området byr på stor tomt med få begrensninger (høyden på scenetårnet ligger innenfor høydebegrensningen i Sentrumsplanen). Et nytt teater her vil tilføre en sentral sentrumsfunksjon i en viktig del av Sentrumsplanen som mangler nettopp en slik funksjon. En lokalisering her vil også føre til en effektiv og forutsigbar byggeprosess, teateret kan være i drift i hele byggeperioden. Grunneier er interessert i dialog, området gir gode transportmuligheter - både for drift og for publikum og ligger nært kollektivtransport (Paradis stasjon/ Lagårdsveien/ Byterminalen), teateret vil danne ankeret for utvikling av en helt ny bydel og bindeledd mellom Sentrum/ Hillevåg/ Storhaug, ligger fint til sjøen, med mulighet for plassdannelse ned mot vannet: utescene, restaurant, café, lekeplass, badeplass og badstue. Byggets tilbud/ innhold/ stedet vil kunne gi tilstrømming av mennesker også når det ikke er arrangementer og skape en positiv attraktivitet for videre utvikling av bydelen i Paradis.

På vegne av byen, teateret og Eckhoff-høyden mener jeg at Paradis-alternativet må utredes.

Mer fra: Debatt