Debatt

Frp sier ja til bedre og billigere vei

DEBATT: Morten Stordalen (Frp) mener at med Frp i regjering ha bevilgningene til samferdsel økt med 75 prosent.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skrevet av Morten Stordalen, samferdselspolitisk talsmann i FrP

Frp er bilistenes parti. Med Frp i regjering har bevilgningene til samferdsel økt med 75 prosent. Med Frp i regjering bruker vi nå langt mer på vei enn vi tar inn i bilavgifter og bompenger.

På FrPs initiativ ble selskapet «Nye Veier AS» opprettet. Arbeiderpartiet kjempet mot dette med nebb og klør, og både SV og Ap har flere ganger tatt til orde for å legge ned «Nye Veier». Da «Nye Veier» startet fikk de en oppstartsportefølje på 530 kilometer firefelts motorvei som det opprinnelig skulle ta 20 år å ferdigstille. Nye Veier ligger an til å nesten halvere byggetiden og spare samfunnet for opp mot 30 milliarder kroner, sammenlignet med anslagene fra Statens vegvesen. Dette er penger som igjen gir kilometervis med firefelts motorvei.

Under tidligere regjeringer var hovedregelen at det skulle være bom på sideveier. Frp jobber for at det som hovedregel ikke skal være bom på sideveier, noe som nå har gjort seg gjeldende i en rekke prosjekter. Dette gir bilistene en mulighet til å kunne kjøre bomfritt på de strekningene dette gjelder.

Alle tre prosjektene Stortinget behandler 19. juni er en del av oppstartsporteføljen til Nye Veier. Bare på disse tre prosjektene alene sparer samfunnet 8 milliarder kroner, sammenlignet med opprinnelig anslag. Hvis Arbeiderpartiet hadde lyktes med sin motstand mot etableringen av selskapet Nye Veier AS ville det altså kostet samfunnet og bilistene 8 milliarder mer, for mindre vei.

Og hva er alternativet? Ingenting tilsier at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil bilistene vel. Vi har en rødgrønn opposisjon som nærmest insisterer på bom, også på sidevei. På toppen av det ønsker Senterpartiet nå at vi stopper opp for å utrede om den ene strekningen kan skaleres ned til 2/3 felts vei framfor firefelts, trygg og sikker motorvei.

Så seint som i Politisk Kvarter sist uke slo Arbeiderpartiets Oslo-topp Raymond Johansen fast at det er helt uaktuelt for Arbeiderpartiet å kutte i bompengene, og at velgere som ønsker mindre bompenger har ingenting i Arbeiderpartiet å gjøre. Der Fremskrittspartiets løsning er å fortsatt redusere bompenger, svarer Arbeiderpartiet og Senterpartiet med å ville innføre veiprising. Det betyr at Støre og Vedum skal installere taksameter i alle bilene og du skal måtte betale avgift til staten uansett hvor mye og når du kjører, minutt for minutt i hele landet. Taksameteret vil også rulle på gamle, hullete og dårlige veier. En slik politikk er fiendtlig mot både bilistene og distriktene.

Frp vil stemme for alle tre prosjektene onsdag 19. juni. Det gjør vi fordi disse utbyggingene vil kutte ned reisetid og knytte regioner sammen og på den måten gir bilistene en bedre og enklere hverdag.

Mer fra: Debatt