Debatt

Bompenger: Det er lov å tenke seg om

DEBATT: Nå er det snart umulig å bevege seg rundt i regionen uten at det koster en formue, skriver SVs Heidi Bjerga.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Heidi Bjerga, Sandnes SV

– Økte bompenger rammer de med lavest inntekt hardt, kan vi lese i Rogalands Avis 14. mars. Samtidig settes det opp stadig flere bomstasjoner. Dette kan ikke fortsette, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Og det er vi i SV enig i.

LES OGSÅ: NAF: – Bompenger rammer de med lavest inntekter hardt

Ifølge SSB lever over 100.000 barn i Norge i familier med lav inntekt. Det er blant annet disse familiene som rammes når de må betale bompenger hver gang de skal ut og reise. De bidrar allerede til lav bruk av bil. Ifølge NAF oppgir 57 prosent av de med lavest inntekt at de bruker jevnlig bil i sin hverdagsreise, og 48 prosent bruker buss jevnlig.

Forskjellen fra de med de høyeste inntektene er stor. Her bruker 80 prosent bil og 29 prosent buss jevnlig. Dette viser at de med de høyeste inntektene fortsetter å kjøre, selv om bompengene øker. Rett og slett fordi de ikke trenger eller ønsker å vurdere kollektive løsninger.

LES OGSÅ: NHO om Sandnes: – Dramatisk og uansvarlig

Vi i SV mener at nødvendig infrastruktur må finansieres gjennom skatteseddelen. Også skattesystemet baserer seg på utjevning, eller det burde gjøre det. De som har lavest inntekt betaler også skatt, og bidrar til fellesskapet. Men dagens regjering har sørget for at de som tjener mest, får lov å betale mindre skatt i forhold til inntekt. De har fått skattelette over flere år. Deres skattekroner er penger som skulle vært brukt på å bygge landet, og sørge for gode velferdsgoder. De kunne blant annet sørget for bomfrie veier.

LES OGSÅ: DEBATT: Nord-Jærens befolkning ranes

Vi i SV mener vi må finne en mer rettferdig måte å finansiere veibyggingen. Bompenger øker de økonomiske forskjellene. Sammen med de andre kuttene regjeringen har foreslått, som avkorting av dagpenger, underregulering av pensjon, avkorting i arbeidsavklaringspenger, avkorting av uføretrygd og skatt på tjenestereiser som også rammer de som har lite fra før.

Bompenger rammer hardt, hver time, hver dag, hver uke hele året. Det hindrer mange i å reise i sitt nabolag, i sin kommune, til nabokommunen eller litt lenger.

LES OGSÅ: – Rushtidsavgiften kan fjernes, men da må det forhandles

Nå er det snart umulig å bevege seg rundt i regionen uten at det koster en formue. Når det gjelder bompenger gjennom Ryfast, krangles det fortsatt om hvor mye det skal koste, men vi kan anta at det koster mellom to og 400 kroner tur/retur hvis du har brikke. Det har antakelig ikke de familiene som sliter mest. Bompenger sørover til Kristiansand ligger an til å bli 1000 kroner tur/retur og Rogfast vil antakelig koste 355 hver vei. Dette betyr at mange familier ikke har råd til å reise noe sted.

LES OGSÅ: Snart må du betale rushtidsavgift igjen

Alle partiene utenom SV har sagt ja til Rogfast, selv om de vet at det er bompenger som skal finansiere prosjektet. Rogfast har ifølge Vegvesenet et kostnadsoverslag på 16,81 mrd. Av dette skal trafikantene betale 13,2 mrd., mens Staten bidrar med 3,6 mrd.

Det er lov å tenke seg om. Det er lov å si at vi skal fortsette å bygge landet slik vi har gjort i årtier. Gjennom skatt og fordeling. Uten bompenger som stenger mange inne. Det er også lov å si at noen veiprosjekt er unødvendige. Slik som firefelts ferjefri E 39 mellom Kristiansand og Trondheim. Ifølge Vegvesenet viser foreløpige kostnader at nødvendige investeringer og utbedringer vil koste om lag 340 mrd. Trehundreogførti milliarder kroner. Når vi kan velge billigere og mer miljøvennlige alternativ uten bompenger.

LES OGSÅ: LEDER: Stabukken Stanley