Debatt

– Ikke skyld på olja, Hernes

DEBATT: I en debatt på Kåkå tidligere denne måneden ble Hernes spurt om hvorfor det er blitt flere fattige i vår region. Nedgangen i olje og gass var den viktigste årsaken, fikk vi vite.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Eirik Faret Sakariassen, ordførerkandidat Stavanger SV

Høyres John Peter Hernes velger å skylde på oljenedturen for den kraftige veksten i fattige barn. Han tar feil.

I en debatt på Kåkå tidligere denne måneden ble Hernes spurt om hvorfor det er blitt flere fattige i vår region. Nedgangen i olje og gass var den viktigste årsaken, fikk vi vite. Dette er et eksempel på det jeg kaller «Hernes-fakta»: Det høres kanskje riktig ut, men det er det ikke.

I 2011 var det over 2000 unger som vokste opp i fattige familier. Fem år senere var tallet økt med 900. Det er riktig at fram mot 2016 var det oljenedtur. Toppen av arbeidsledigheten var i 2016.

Det Hernes ikke tar med seg, er at de som regnes som fattige er i en familie som har hatt vedvarende lavinntekt over en treårsperiode. Dette er viktig. De barna som er en del av denne triste statistikken har levd i fattige familier i tre år eller mer i sammenheng. Med andre ord har de sannsynligvis levd som del av en fattig familie før oljekrisa kom og lengre enn den varte.

Det er altså ikke fakta Hernes kommer med. Det er synsing.

Framfor å bortforklare årsakene til fattigdom bør man gjøre noe med dem. Dette er sprell levende unger som vokser opp i fattigdom, som ikke alltid får med seg niste på skolen, som sier de har mistet pengene når de kommer i barnebursdag uten gave, eller som ikke har råd til å være med på kino når resten av vennegjengen skal gå.

Framfor å skylde på olja kunne Høyre bidratt til å gjøre noe med det. Det har de dessverre valgt å ikke gjøre.

De stemte ned SVs forslag om å gi barnetrygden tilbake til familier der foreldrene går på sosialhjelp. Slik kunne en tobarnsfamilie fått 2 000 kroner mer hver måned. Det hadde vært viktige penger for en lavinntektsfamilie å ha med seg. Det er penger som kan bidra til at familien får en skikkelig middag, gaver til en bursdag, en tur, en familietur på kino, hjelp til strømregninga.

Høyre stemte også ned at kommunen skal gi barnetillegg for uføre, som kan gi en ufør trebarnsmor 20 000 kroner mer hvert år. For Stavanger kommune er dette småpenger. For uføre er dette en viktig reparasjon, etter at regjeringen kuttet i disse pengene. Disse summene vil Høyre ikke gi fattige familier. Men når Stavanger Forum trenger penger, er kassen aldri tom.

SV kjemper for et Stavanger for alle, der ingen faller utenfor. Et samfunn som ikke bare er rigget for de på toppen, men som også løfter familier som har vanskelige liv.

Jeg registrerer at Hernes velger å ta kampen for bortforklaringer.

Mer fra: Debatt