Debatt

Barna må være først i køen

DEBATT: Når barna vokser opp er det de som skal ta samfunnet videre, skape nye næringer og arbeidsplasser, skriver Kristoffer Sivertsen (Frp)

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Kristoffer Sivertsen, leder Stavanger Frp og fraksjonsleder kommunalstyret for oppvekst

Frp prioriterer barna, gode skoler og gode barnehager. Når barna vokser opp er det de som skal ta samfunnet videre, skape nye næringer og arbeidsplasser. Derfor kan det ikke understrekes ofte nok hvor viktige det er å legge de beste forutsetningene til grunn for barna i Norge og her i Stavanger. Heldigvis har Frp og flertallspartiene i Stavanger en offensiv satsing på skole, som også forsterkes av regjeringen nasjonalt.

I 2018 har regjeringen brukt 1,4 milliarder kroner på tidlig innsats og økt lærertetthet. Nettopp for å ta i utfordringene tidlig. Satsingen for å styrke tidlig innsats i barnehage og skole fortsetter i regjeringens budsjettsforslag for 2019. Frp og regjeringen prioriterer gratis kjernetid for 2-åringene, flere lærere i skolen og ikke minst en fortsatt satsing på videreutdanning av lærerne.

I Stavanger er det en fortsatt styrking av skolen, satsing på Fremtidens skole med mål om moderne og fleksible undervisningsmetoder under smartbyen. Satsingen på Chromebooks, flere elevbedrifter og skolevegringsprosjektet er og blir viktige stikkord.

Likevel er det viktigste som Stavangers skoler og barnehager gjør er å legge til rette for at barn får en best mulig skolegang og et best mulig liv. Avgjørende for å få til dette, er en systematisk satsing med mål innen grunnleggende ferdigheter. Det gjør at vi i tillegg til å la barn være barn med lek og moro, også må bruke tid på å kartlegge ferdighetene, språket og ha åpenhet om resultatene. Ellers lukker vi øynene for utfordringene.

Spennende var det da Stavanger-prosjektet la frem sine funn. Stavangerprosjektet fulgte 1345 barn fra de var to år til de ble ti år og avdekket at guttene allerede som toåringer presterte dårligere enn jentene og var senere i språkutviklingen og derfor har et økt behov for språklig stimulering. Det viste at det er et behov for å handle og at mange gutter, spesielt de som er født senere på året oftere ikke er modne nok for å begynne på skolen. Derfor har Frp sammen med flertallspartiene i kommunalstyret for oppvekst i Stavanger bedt om å få fleksibel skolestart på bordet. Slik at vi kan se på hvordan barna kan få begynne på skolen når de er klar for det og få mest mulig ut av sin skolegang.