Debatt

Nils Henrik Asheim – en verdig ridder

KRONIKK: Komponist, musiker, pedagog, formidler, organisator og kulturentreprenør Nils Henrik Asheim tildelt Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Det var en høyst fortjent tildeling, skriver Rolf Norås.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Rolf Norås, tidligere kultursjef i Stavanger

Under en høytidelig og verdig markering på Ledaal den 11. september, ble komponist, musiker, pedagog, formidler, organisator og kulturentreprenør Nils Henrik Asheim tildelt Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Det var en høyst fortjent tildeling.

Stavangers Historieverk har følgende beskrivelse av den første fasen om å ta i bruk Tou Scene til kulturformål:
«I 2001 gikk en gjeng filmskapere, bildekunstnere, musikere og arkitekter sammen med Urban Sjøfront og arrangerte en to ukers kulturhappening i det gamle, forlatte bryggeriet til AS Tou. Mange var skeptiske.

Bygget var i en miserabel forfatning og lå i et forholdsvis øde og tomt industriområde. Likevel greide entusiastene å arrangere månedlige «Site under construction»-helger, en broket og «kaotisk blanding av clubbing, videovisninger, performance, avantgardemusikk, strømbrudd, branninspeksjoner og endeløse toalettkøer, gjennom en mørk, kald og fuktig vestlandsvinter.»

Uten forkleinelse for noen, det var Nils Henrik Asheim som mer enn andre sto i bresjen for denne kaotiske startfasen for å utvikle Tou Scene til en av Stavangers viktigste kulturarenaer. Han var med fra starten, og i mer enn ti år var hans navn knyttet til utviklingen av kunstnerkollektivet og den alternative kulturarenaen. Han bar den kunstneriske visjonen hvor han så uante muligheter i den forfalne bygningsmassen i det gamle bryggeriet.

Det kunstneriske uttrykket inneholdt alt fra kammeropera til mer tradisjonelle konserter, danseforestillinger og manifestasjoner i skjæringspunktet mellom visuell kunst og performance, jazz, improvisasjon og elektronika.

Asheims store innsats og betydningen for utviklingen på Tou Scene, utgjør en svært viktig, men kun en begrenset del av hans kunstneriske virke.
Nils Henrik Asheim er en begavelse av de helt sjeldne i norsk musikk- og kulturliv. I mer enn 40 år har han stått i fremste rekke blant norske komponister. Hans produksjon kjennetegnes ved et usedvanlig bredt spekter av sjangre, innfallsvinkler og konteksttilhørigheter, med en bunnsolid kunstnerisk integritet og kvalitet. Det gir verkene en enestående karakter og identitet, fylt av improvisatorisk lek.

LES OGSÅ: Nils Henrik Asheim utnevnt til ridder

Hans allsidighet og visjoner er grensesprengende og altovergripende, og han representerer de positive egenskapene som kjennetegner en viktig og sentral samtidskunstner. Asheim har en arbeidsmåte som er preget av en særegen blanding av åpenhet, fordomsfrihet, alvor og uhøytidelighet, og han nyter og utstråler en naturlig autoritet og anseelse.

Til tross for en mangesidig og stilistisk variasjon, har Asheim sin personlige og gjenkjennelige tone, som har kommet til uttrykk i blant annet OL-fanfaren, bryllupsmarsj for kronprinsparet, orkestermusikk, verker for enkeltinstrumenter eller kammerensembler.

For sin kunstneriske innsats har Asheim vunnet utallige prestisjetunge kultur- og musikkpriser. To ganger har han vunnet både Spellemannsprisen og Norsk Komponist-forenings «Årets verk», han har vunnet Lindemanprisen, Edvard-prisen, Arne Norheims komponistpris og 2. pris ved Unescos «Rostrum» i Paris. Han har vært nominert til Nordisk råds musikkpris, og han er tildelt både Stavanger kommunes og Stavanger Aftenblads kulturpris.

Som utøver er Asheim grundig klassisk skolert, både på piano og orgel. Hans særpreg kjennetegnes ved håndverksmessig virtuositet, djervhet og et stort uttrykksspenn. Hans status og tillit blant kolleger ble tydelig demonstrert da han allerede i 1989, som en av de yngste noensinne, ble valgt til leder av Norsk Komponistforening.

I regionens og nasjonens musikkmiljø er han en kunstnerisk kraft, formidler og organisator. Hans komposisjoner og særegne musikalske uttrykk har gitt ham en helt sentral posisjon innen norsk samtidskunst. Han er en aktiv, kraftfull, original og dristig kunstner, en nyskapende og nytenkende formidler, med en insisterende stemme og en konsekvent kunstnerisk integritet.

Nils Henrik Asheim er med på å sikre et mangfold blant uttrykkene i norsk musikkliv. Han bidrar til å holde samtalen om kunst og kultur generelt, og om musikk spesielt, mer flerstemmig og egenrådig. Han representerer et korrektiv, en uregjerlig individualisme, en slående skaperkraft, skarp intelligens og stor musikalitet.

God kunst handler om relevans, aktualitet og utfordring. I dette bildet er Nils Henrik Asheim åpen, fordomsfri, kompromissløs og verdibasert. Han er en modig døråpner, og han tørr å utfordre etablerte sannheter.
Hans musikk har stor dybde, brede flater og en nyskapende spillestil. Historiske stiler møte samtiden, og både som utøver og komponist har han bygget bruer mellom tradisjon og improvisasjon, mellom den klassiske arven og samtidsmusikken.

Det har ikke minst Stavanger Konserthus hatt stor glede av, hvor han i mer enn fem år har utviklet et unikt orgelprogram, og skapt brede og spennende samarbeidsprosjekter som inkluderer både visuell kunst, dans og litteratur. Her opptrer han både som vert, arrangør, organist og pianist, ved siden av noen av verdens fremste organister, lokale kor og andre aktører.

Nils Henrik Asheim arbeider sjenerøst og uegennyttig, blant annet med et frivillig talentutviklingsarbeid blant barn og unge, og elever ved regionens kulturskoler får utviklet interesse og kompetanse for orgelspill.

Uten kunstnere har ikke kulturministeren, kultursjefen, galleristen, museumsdirektøren eller kulturarbeideren jobb. Det er kunstneren som setter kulturarbeidere i arbeid. Det er kulturarbeidere som er til for kunstneren, ikke omvendt.

Derfor gjorde Nils Henrik Asheims kunstneriske og kulturelle innsats meg som kultursjef ofte både stolt, inspirert, ærbødig og ydmyk. Stolt over og glad for at nettopp det å foreslå ham til denne Orden skulle bli min aller siste oppgave som kultursjef i Stavanger kommune.

Men mest av alt er jeg takknemlig for Asheims konstante tilstedeværelse i vårt kulturliv, og for at han beriker vår by og våre liv med sin kunst, klokskap og engasjement.

Mer fra: Debatt