Debatt

Lekser i SFO-tiden og leksefritt hjemme?

KRONIKK: Stavanger Arbeiderparti mener vi er på overtid med å utnytte potensialet som ligger i dagens skolefritidsordning (SFO).

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Dag Mossige, kommunalstyret for oppvekst og varaordførerkandidat, Stavanger Ap

Samtidig er det grunnleggende urettferdig at innhold og kvalitet i SFO-tilbudet i dag er så avhengig av hvor mor og far bor. Det vil vi gjøre noe med.

SFO er frivillig og ikke en del av grunnskoleopplæringen, men for stadig flere foreldre og foresatte har ordningen blitt helt nødvendig for å få en travel arbeidsdag til å gå opp. Det er videre en særs viktig arena for både læring og dannelse.

Hver dag møte tusenvis av barn omsorg og tilsyn fra flinke, hjelpsomme og hyggelige SFO-ansatte. Men i motsetning til barnehagen, hvor kravene til kvalitet, bemanning og utdannelse er høye, er det i praksis helt opp til hver enkelt kommune hvordan vi organiserer SFO-tilbudet, og hvilket innhold vi gir det. Det gir samtidig lokalpolitikerne et stort handlingsrom for å bestemme, sammen med foresatte, hvordan vi vil at SFO-hverdagen skal se ut. Vi i Arbeiderpartiet tar villig på oss dette ansvaret.

SFO er i dag svært kostbart. Prisen ligger i dag på 2929 kroner per måned, og i motsetning til barnehage finnes det i dag ingen makspris på SFO. Vi tror svært få ønsker seg tilbake til tiden før barnehageforliket, og mener tiden har kommet for å innføre et tilsvarende makstak for SFO. Samtidig mener vi at foreldre og foresatte skal ha en rett til et høykvalitets tilbud for deres barn uansett hvilken SFO de går i.

Gode SFO-er bygger felleskap, tilrettelegger for fysisk aktivitet gjennom fri lek, og tilbyr kulturopplevelser og ernæringsrike måltider. Dessverre viser årlige undersøkelser at foreldrenes opplevelser varierer betydelig fra SFO til SFO. Særlig uroet er vi over den lave tilfredsheten med det som i foreldreundersøkelsen heter «Tilbudet om leksehjelp», men som ofte er lite annet enn en selvgående arbeidsøkt med tilsyn fra voksne. Gitt at SFO heller ikke er pliktig til å tilby denne leksehjelpen, er denne indikatoren (og andre) riktignok problematisk. Samtidig illustrerer det at tilbudet allerede i dag varierer betydelig, selv om prisen foreldre betaler er den samme.

Arbeiderpartiet lener oss på betydelig forskning som viser at lekser, gitt på den riktige måten, bidrar til læring. Samtidig vet vi at det er store utfordringer knyttet til det å gjøre lekser hjemme. Vi mener lik hjelp til lekser vil være en betydelig investering i sosial utjevning, og i samarbeid med administrasjon og foreldre ønsker vi i å legge til rette for leksehjelp fra pedagoger i SFO-tiden.

Alle elever på grunnskolen har rett til leksehjelp, og det er kommunen som avgjør hvordan denne organiseres. Det er fullt mulig å gjøre dette gjennom SFO. Leksehjelp skal selvsagt være gratis, og foreldrebetalingen må tilsvarende falle bort for den delen av skolefritidsordningen som tilbyr leksehjelpen. Det forutsetter videre et tett samarbeid med lærerorganisasjonene, hvis arbeidstidsordning selvfølgelig skal respekteres.

Vi undervurderer ikke utfordringene knyttet til dette, og hva som er mest hensiktsmessig – en utvidelse av skoledagen med leksehjelp, eller integrering i SFO – skal fagfolkene avgjøre. Men når utbyttet kan bli så stort, mener vi at vi skylder våre barn å prøve dette. Samtidig ønsker vi at når SFO-dagen er over, så skal barna ha fri – akkurat som oss voksne.

Vi er ivrige etter å komme i gang. Førstkommende onsdag vil vi i kommunalstyret for oppvekst fremme en interpellasjon hvor vi ber administrasjonen vurdere konkrete tiltak for et jevnere SFO-tilbud i Stavanger:

• Sikre et jevnbyrdig mattilbud. Her bes om en særskilt vurdering av å benytte Stavanger kommunes storkjøkken på Stokka, som i dag leverer høykvalitets varmmat, til levering av mat til SFO.
• Sikre et jevnere tilbud om leksehjelp. Hvilke muligheter og handlingsrom finnes i dag til å sikre at alle barn får leksehjelp av pedagoger i skolefritidsordningen/SFO-tiden, uavhengig av hvilken SFO de går på?
• Utarbeidelse av mer konkrete retningslinjer for innhold og kompetanse i SFO.
• Mulighetene for å tilby flere heltidsstillinger for de som jobber i SFO, som vi forstår det er et sterkt ønske om.
• Sørge for at ansatte i SFO i dag får tilbud om ønskede kurs og kompetanseheving, herunder spesialpedagogiske assistenter.
• Sikre at elever med spesialpedagogisk hjelp får et tilstrekkelig og tilrettelagt tilbud i SFO.
• Hyppigere rullering av Kvalitetsplan for SFO (i dag hvert fjerde år).

Arbeiderpartiet er opptatt av gjennomslag, og inviterer gjerne andre partier til å supplere med egne forslag førstkommende. Videre ønsker vi svært gjerne å høre fra foreldre og foresatte, som kan sende oss innspill via nettsiden viktigformeg.no.

Samtidig vet vi at kampen for et mer rettferdig og likeverdig SFO-tilbud ikke vil bli vunnet over natten, men vil fordre en betydelig vridning i hvordan vi bruker våre ressurser. Det vil ta tid. Men vi begynner her, og vi begynner nå.