Debatt

Frp kjemper mot bompenger

DEBATT: Jeg forstår godt reaksjonene til de som protesterer mot bomringen på Nord-Jæren, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister og nestleder i Frp

Regjeringen er opptatt av å bygge bedre infrastruktur. Derfor har vi økt de statlige bevilgningene til både bygging og vedlikehold av infrastruktur kraftig. Etter mange tiår med økende vedlikeholdsetterslep er situasjonen snudd. Nå går etterslepet ned.

Hovedsakelig skjer satsingen gjennom økte statlige bevilgninger. Mens staten i 2013 hentet inn rundt 10 mrd. kroner mer fra bilistene enn det offentlige brukte til veiformål, så bruker vi i dag nesten 10 mrd. kroner mer til veiformål enn bilistene betaler i bilrelaterte avgifter og bompenger.

Samtidig vil enkelte bilister merke hardt at det innføres flere lokale bomringer. For Bypakken på Nord-Jæren som nå drøftes er lokalt vedtatt. Frp var eneste parti som stemte imot i alle kommuner. Mange partier lokalt har lagt til grunn bompenger både for å lette presset på lokale budsjetter og fordi de ønsker økte kostnader for bilistene. De ser det som et hensiktsmessig virkemiddel for å redusere biltrafikken. Man burde derfor visst at bomringene vil medføre store utgifter for en del folk. Frp er uenig i disse virkemidlene.

Jeg forstår godt reaksjonene til de som protesterer. Spesielt for personer med stort transportbehov og/eller lavere inntekt så vil dette oppfattes som urimelig. Derfor er det viktig å stille opp ved neste høsts lokalvalg. I vårt demokrati går partiene til valg på sine standpunkt, og så er det innbyggerne som bestemmer hvem som får flertall.

Rogalands Avis har gjentatte ganger hevdet at Frp dobbeltkommuniserer når vi er kritisk til bompenger, men samtidig sitter i en regjering som ikke har fjernet alle bompengene. Nei, tvert imot forsøker vi å være ærlig for velgerne. Jeg gikk til valg mot bompenger. Det kjemper vi i tråd med i regjering og Stortinget.

Når vi skal inngå flertallsvedtak så vinner vi noen saker og taper andre saker. Bomringen rundt Nord-Jæren tapte vi, siden alle øvrige partier er for bompengeordningen og mange ser bompengene som sentralt for å redusere biltrafikk. Som statsråd er det naturlig at jeg følger opp vedtak som er gjort, uavhengig av om jeg selv er enig eller uenig i vedtakene. Slik er det å sitte i regjering og ta ansvar.

Jeg hadde forstått kritikken fra RA dersom jeg lovet å kjempe mot bompenger, men i kampens hete ikke løftet en finger. Eller som Senterpartiet i opposisjon – sier de vil kutte bensinavgiften, men i Stortinget foreslår sammen med SV og MDG at bensinavgiftene skal øke kraftig.

Selv om vi tapte kampen mot bomring på Nord-Jæren, så har vi gjennom kompromisser vunnet fram med andre seirer i bompengepolitikken. Bompengeandelen i riksveiinvesteringene økte under de rødgrønne til rundt 42 %. I 2018 anslås andelen til under 30 prosent. Vi har klart å få gjennomslag for ekstrabevilgninger til over 40 bompengeprosjekt, som bidrar til lavere takster eller raskere nedstengning. Både Ryfast og Rogfast er med i ordningen, og innebærer rundt 2,5 milliard kroner ekstra i statlige bevilgninger til disse prosjektene. På 8 prosjekter er bomstasjoner stengt fordi vi har økt statlige bevilgninger nok til å få bort bomgjeld. Vi har også innført 20 prosent rabatt på bombrikken.

Jeg vet en del av dette er liten trøst for dem som rammes av bomringen på Nord-Jæren, men det viser at Frp har kjempet i tråd med våre løfter. Dessverre har vi også tapt bomkamper i Stortinget. I statsbudsjettene har regjeringen flere år på rad foreslått økte bevilgninger for å kutte bompenger, mens flertallet i opposisjonen foreslår å fjerne bomkuttene.

Jeg har også merket meg at Ap i Stortinget sier de ikke vil redusere bomtakstene rundt de store byene selv om man øker bevilgningene til byene over statsbudsjettet. Så neste gang du hører lokalpolitikere på Nord-Jæren kritisere Frp, så bør du be dem snakke med sine egne stortingsrepresentanter først.

Når venstresiden kritiserer Frp i bompengesaken så er det som om pyromaner kritiserer brannvesenet.

Mer fra: Debatt