Debatt

Forbud er eneste alternativ

DEBATT: Det gir ikke lenger mening å snakke om at fast ansettelse er hovedregelen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Per Jo Jensen (leder LO i Stavanger og omegn), Arvid Erga (leder i EL & IT Forbundet distrikt Rogaland) og Geir Ove Bernhoff (organisasjonssekretær Rogaland Elektromontørforening)

I et innlegg i RA den 22. november går stortingsrepresentant Margret Hagerup fra Høyre til forsvar for bemanningsbransjen. Dette etter at Arbeiderpartiet, SV og Rødt vil foreslå å forby innleie fra bemanningsbyråer i byggebransjen.

Hun hevder at et forbud vil ramme byggebransjens innleiebehov ved varierende oppdragsmengde, samt føre til permitteringer eller oppsigelser når oppdragsmengden normaliseres.

Behov for varierende mengde arbeidsfolk i byggebransjen er ikke noe som plutselig oppsto i 2000, da innleie fra bemanningsbyrå ble gjort lovlig for alle bransjer i Norge. I perioden før år 2000 ble noen av de største industrianleggene i Norge bygget. De store plattformprosjektene i Nordsjøen, industrianleggene på Mongstad, Kårstø, Kolnes og Tjeldbergodden samt byggingen av ny flyplass på Gardermoen, er eksempler på slike anlegg. Bemanningsbransjen hadde ingen sentral plass på disse anleggene. Vi bygget landet da også, og det skal vi fortsatt kunne gjøre på samme måte i fremtiden.

Bemanningsbransjen endrer ansettelses- og organisasjonsforhold i flere bransjer. Endringer som truer kompetansen, senker produktiviteten, svekker sikkerheten samt hemmer medbestemmelse og lønnsdannelsen i disse bransjene.

Det er ingen tvil om at store deler av den seriøse byggebransjen er enig i disse påstandene, og at de seriøse ville hatt større marginer ved et strengere regulert marked.
Meningen ved å åpne opp for bemanningsbransjen i år 2000, var at den skulle erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, men førte etter hvert til fullt frislipp der løsarbeidskontrakter dominerer. Dette har skjedd i et så stort omfang at det ikke lenger gir noen mening å snakke om at fast ansettelse er hovedregelen.

Hagerup påstår at regjeringen har tatt et krafttak mot useriøse aktører, blant annet ved å opprette syv sentre mot arbeidslivskriminalitet. Arbeidstilsynet, som er en av hovedaktørene i disse sentrene, har ikke fått økte bevilgninger for å ivareta dette arbeidet. Vi snakker da om et på forhånd sterkt underfinansiert Arbeidstilsyn, ute av stand til å ivareta mange av deres oppgaver. Det er riktig at A-krim har stoppet en del kriminell virksomhet, men gråsonebedriftene som daglig bryter Arbeidsmiljøloven ved ulovlig innleie og sosial dumping går fri. I Oslo-regionen er 35 prosent av arbeidstakerne i byggebransjen innleid, hvorav 85 prosent ulovlig. Stavanger-regionen er ikke særlig ulik på dette området.

Regjeringen har i en høring foreslått å sikre stillingsvernet samt å sette en kvote på antall innleide i virksomheten. De foreslåtte endringene i denne høringen vil ikke kunne stoppe den negative utviklingen vi ser i bransjen, da disse vil gi bemanningsbransjen konkonkurransefordeler, og samtidig etterlate muligheter for bransjen å vri seg rundt de begrensninger som foreslås. EL & IT- og Fellesforbundets kartlegging av bemanningsbransjen i Oslo avdekket dessuten at de fleste innleieforhold var ulovlige. Det er derfor ingen grunn til å tro at regjeringens foreslåtte lovendring skal kunne få noe særlig effekt.

Hagerup mener at å foreslå forbud et forbud mot innleie nå vil være å hoppe bukk over trepartssamarbeidet. Da springer det frem et naturlig spørsmål: Når brydde Høyre seg om trepartssamarbeidet? Høyre- og Frp-regjeringen har ignorert dette samarbeidet i høring etter høring. Vi trenger bare å trekke frem de første endingene som Høyre- og Frp-regjeringen gjennomførte i Arbeidsmiljøloven, med svekkelser av stillingsvernet og arbeidstiden. Tross i at en samlet norsk fagbevegelse, regjeringens egen fagetat, Arbeidstilsynet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og mange flere var imot, innførte regjeringen sitt forslag.

Vi mener derfor at eneste farbar vei for et seriøst og trygt arbeidsliv er å forby bemanningsbransjen.

Mer fra: Debatt