Debatt

Europas grønne batteri

DEBATT: Norge er en kraftnasjon med stolt fortid og en stor fremtid

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Aleksander Stokkebø, leder Unge Høyre Rogaland, ungdomskandidat Rogaland Høyre

Norge er en kraftnasjon med stolt fortid og en stor fremtid. Vår fornybare energi kan både bidra til lavere klimautslipp i Europa og kraftkrevende industri i Norge.

Norge har store muligheter som grønt batteri og del av klimaløsningen i Europa.

Europa har satt seg ambisiøse og forpliktende klimamål, og skal legge om til stadig mer fornybar energi. Norsk gass har bidratt til å utkonkurrere kullkraft i Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Det meste tilsier at også annen ren norsk energi kan spille en nøkkelrolle i det grønne skiftet på kontinentet.

Brorparten av fornybarutbyggingen i Europa baserer seg på vind og sol. Dermed er det et voksende behov for en stabil energikilde med stor lagringskapasitet, for å sikre kraftforsyning også de dagene vinden ikke blåser og solen ikke skinner.

Behovet øker i takt med vind- og solkraftutbyggingen, og Norge har om lag 50 prosent av Europas totale energilagringskapasitet i eksisterende vannkraftmagasin. Markeds-mulighetene er store, og en moderat utbygging av ledningsnett til Europa virker fornuftig.

Med Høyre bygger vi ut rekordmye fornybar energi, som et av mange tiltak for å sikre spillrom for en sterk, kraftkrevende og grønnere industri i Norge. Regjeringen prioriterer dessuten CO2-kompensasjonsordningen, klimavennlig teknologi, et konkurransedyktig skattesystem og tidenes løft for vei og jernbane, blant mye annet. Det er ingen nødvendig motsetning mellom å bidra til et mer fornybart Europa og å heie på kraftforedlende industri i Norge. Med Høyre i regjering gjør vi begge deler!

Mer fra: Debatt