Debatt

Vi må snakke om SFO

DEBATT: SFO trenger et like solid innholdsløft som barnehagene har vært gjennom.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Dag Mossige, kommunalråd, Stavanger Ap

Hvem vil tilbake til tiden før makspris i barnehagen? Hvem vil tilbake til tiden da man tenkte lite på innhold, men hvor det først og fremst gjaldt om å finne en ledig barnehageplass slik at mor og far kom seg på jobb?

I dag er det nok svært få som ser på barnehagen som en oppbevaringsplass. Heldigvis opplever vi at foreldre engasjerer seg sterkt i deres barns liv og stiller tydelige krav til innhold i barnehage og skole. Utviklingen har gått fort. Det er som om man rent glemmer at det store kvalitetsløftet og den storstilte barnehageutbyggingen under den forrige Ap-ledede regjeringen ikke skjedde av seg selv, men var et resultat av harde politiske kamper og økonomiske prioriteringer. Arbeiderpartiet mener vi nå er på overtid for å snakke om et tilsvarende løft for kvalitet og pris på skolefritidsordningen (SFO.)

Dersom Arbeiderpartiet vinner valget om to uker, vil vi ha et like solid løft for SFO som vi fikk til for barnehagen. Vi vil utvikle en nasjonal standard for innhold, og gjøre dagens ordning om til en aktivitetsskole som i langt større grad understøtter og bygger videre på hva elevene lærer på skolen.

• Vi vil legge til rette for læring i en friere ramme enn i klasserommet, med vekt på lek og kreativitet, og med et større pedagogisk innhold.

• Vi vil langt bedre utnytte SFO for tidlig innsats, med tettere oppfølging, språktrening, leksehjelp, begrepslære, og sosial trening spesielt for barna som trenger ekstra hjelp.

• Vi vil sørge for at barna får et variert fritidstilbud med kulturaktiviteter, og med daglig fysisk aktivitet.

For Arbeiderpartiet står leksehjelp sentralt i vårt kvalitetsløft av skolefritidsordningen. Lekser virker, men nettopp derfor kan de føre til økende skiller mellom barn - mellom de som får god hjelp av foreldre og foresatte hjemme, og de som i langt større grad er overlatt til seg selv. Derfor vil vi ha et større innslag av pedagoger, og en tettere oppfølging av barn med særskilte utfordringer.

Hjelp til lekser er en investering i sosial utjevning, og vil gi mestring og lønne seg både for den enkelte elev og for samfunnet. Vi vil at våre minste skal få de samme mulighetene i livet, og leksehjelp bidrar sterkt til det.

Mens fellesskolen er fullfinansiert av det offentlige, må foreldre i dag betale for skolefritidsordningen selv. Kommunene har plikt til å tilby SFO, men har få retningslinjer for innhold og kompetanse. Det er et paradoks. Foreldreutvalget for Grunnskoleopplæringen (FUG) har lenge etterlyst en offentlig utredning om hva SFO skal være. Under dagens blåblå regjering stilles det få krav til kvaliteten i SFO. Arbeiderpartiet mener tiden er overmoden for en nasjonal standard for innhold, og for å legge bedre til rette for samarbeid med den ordinære skolen. I dag varierer tilbudet sterkt både mellom og innad i kommunene. Selv i velstående Stavanger tyder tilbakemeldinger på at varierende kvalitet, til tross for en kostnad på hele 2855 kr per måned for en fulltidsplass.

Arbeiderpartiet mener prisen på SFO må ned for alle foreldre, og støtter derfor Foreldreutvalgets forslag om et makstak for å unngå at barn prises ut av en læringsarena som for de fleste har blitt en svært viktig del av deres hverdag.

Høyres kunnskapsminister mener tiden for de store, kostbare velferdsreformene er forbi. Det er vi i Arbeiderpartiet sterkt uenige i: Vi mener det er tiden for de store skattekuttene til de som har mest fra før, som er forbi. Arbeiderpartiet finner ikke opp penger, men går til valg på å ta skattenivået tilbake til det det var i 2014. Da får felleskapet flere penger som kan brukes på 3,000 nye lærere i grunnskolen, på 50% pedagogtetthet i barnehagen, skolemat, flere helsesøstre – og på vår neste store velferdsreform, nemlig et kvalitetsløft av SFO.

Er din prioritering den samme som vår, håper vi du stemmer på Arbeiderpartiet den 11. september. Godt valg!

Mer fra: Debatt