Debatt

Fellesskapets penger skal komme barna til gode

DEBATT: Hvorfor skal det være mulig for private å tjene penger på barnehager?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Eirik Faret Sakariassen, Stavanger SV

Arild M. Olsen i Private barnehagers landsforbund (PBL)hevder i RA 13. juli at vår begrepsbruk om barnehager er så upresis at han finner det utfordrende å kommentere dem. La meg derfor forsøke å klargjøre:

SV vil ingen barnehager til livs. Men vi vil sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme barna i barnehagen til gode, og ikke tas ut som profitt til private eiere. Vi synes det er problematisk at det skal være mulig å tjene penger på femåringen når det ikke er lov å tjene penger på seksåringen.

LES OGSÅ: Mangelfull barnehagekunnskap i SV

Heldigvis har vi mange flotte barnehager i Norge, og over halvparten av dem eies av private.  Men det er også store variasjoner i kvaliteten. Både innenfor de kommunale og mellom ulike privateide barnehager ser vi blant annet store forskjeller i bemanning og i kompetansen til de ansatte. Det er derfor vi har påpekt utfordringer og foreslått forbedringer for hvordan vi kan ivareta og videreutvikle et godt og likeverdig barnehagetilbud.

LES OGSÅ: Velferdsprofitører på ville veier

Debatten handler ikke først og fremst om private eller offentlige barnehager. Den handler om i hvilken grad offentlige tilskudd og foreldrenes egenbetaling skal kunne tas ut som privat fortjeneste. Der det for private skoler og høyskoler ikke er anledning til å ta ut utbytte, så er det i barnehageloven nedfelt at de kan ha et «rimelig årsregnskap». Loven forutsetter likevel at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme ungene i barnehagen til gode.

LES OGSÅ: «Drøye påstander fra Rødt»

Vi erkjenner at lovens intensjon ikke blir etterlevd og at den kan være vanskelig å håndheve for tilsynsmyndighetene. Derfor fremmet SV denne våren et representantforslag for Stortinget, der vi ba regjeringen vurdere hvordan lovverket kan tydeliggjøres og forbedres, noe regjeringen nylig har gjort i høyskolesektoren. Stortinget vedtok i vår innstramminger av loven for private høyskoler og fagskoler, nettopp på bakgrunn av avsløringer om at statsstøtte og studentenes egenbetaling ikke kom studentene til gode. Hvorfor dette ikke skal gjelde for barnehagene, er en gåte.

Jeg kan avsløre at å øke størrelsen på private eieres lommebøker, ikke var formålet bak barnehageforliket eller Stortingets intensjon når barnehageloven ble vedtatt. Barnehage skal ikke være butikk.  Barnehagen er en viktig del av vårt nasjonale utdanningssystem. En fullfinansiert barnehagesektor er felleskapets investering i utdanning, omsorg og velferd for ungene våre.

LES OGSÅ: – Hvorfor skal aksjeselskap drive barnehager?

Så vil jeg understreke hva jeg skrev om salget av Espira: «For eksempel tjente selgerne 550 millioner kroner på salg av barnehagekjeden Espira i 2014, en kjede som 8 800 har barnehageplass i.» Espira ble ikke solgt av Eidissen og Carlsen og det skrev jeg heller ikke. Jeg er usikker på hvordan Olsen har lest mitt innlegg, for jeg har faktisk ikke nevnt Benn Eidissen eller Even Carlsen i det hele tatt i mitt innlegg. Selskapet som eier barnehagene, Academedia, de ble solgt av oppkjøpsfondet CapMan for 550 millioner til det svenske oppkjøpsfondet EQT. Sist vi sjekket var det deleid fra et skatteparadis.

LES OGSÅ: Rødt på ville veier

SV vil fortsatt kjempe for at det samfunnet og foreldrene betaler inn til barnehagene skal komme barna til gode.

Mer fra: Debatt